new picture 6

 

banniere-donation
flechebas

Donate Online

Help the poor, the handicapped, the lepers, the orphans and support the education of poor students in Kontum Diocese in Viet Nam.Thank you very much

Amount

On line

We have 151 guests and no members online

■ ■ ■ Jesus said: “Truly I tell you, whatever you did to the least of these brothers and sisters of mine, you did it to me” (Mt 25: 40) ■ ■ ■

Uncategorised

CVK: NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI

CVK: NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI

CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM (CVK)

NHÀ NGUYỆN CVK: HÃY ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN!

NHÀ SOHIER: CVK TẠI ĐÀ LẠT

NHỮNG THẾ HỆ CVK:

CVK 73

MỘT ÍT THÀNH VIÊN CVK 73 NĂM 2014

***********************

CVK 55

 Chú thích của anh Lê Viễn (cvk55): Hàng đầu là các Cha Giáo. Nay thi không còn ai. Cha Alexis Phạm Lộc (giữa),

cha Phaolo Lê Quang Trinh (bên phải) và cha Giuse Trần Trí Tuệ (bên trái).

Xin Quý đồng môn CVK cầu nguyện cho các Ngài.

Hàng thứ nhất: Trương Văn Sanh (Rip), Rev. Huỳnh Hữu Khoái, Trần Văn Vững, Huỳnh Giáo, Lê Văn Hạnh, ….Tha (?), Nguyễn Ngân, Nguyễn Đắc Luận.

Hàng thứ hai: Lê Tấn Viễn, Nguyễn Viết Thượng (Rip), Nguyễn Lài, Đặng Phúc Nguyên. Rev. Nguyễn Vân Đông.

Hàng thứ ba: Nguyễn Đức Qườn (Rip), Ngô Đại Thành, Phạm Nên (Phạm Diệu Linh), Trần Đình Bát (?), Trần Hữu Thanh.

Vắng mặt: Trần Công Thông (Rip) Nguyễn…Chánh (Rip).

Không biết còn thiếu ai nữa không?

Read more: CVK: NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI