new picture 6

 

banniere-donation
flechebas

Donate Online

Help the poor, the handicapped, the lepers, the orphans and support the education of poor students in Kontum Diocese in Viet Nam.Thank you very much

Amount

On line

We have 392 guests and no members online

■ ■ ■ Jesus said: “Truly I tell you, whatever you did to the least of these brothers and sisters of mine, you did it to me” (Mt 25: 40) ■ ■ ■

Home

Chương trình ĐÊM CAO NGUYÊN 2 tại Vancouver, Canada

 

Một trong những sinh hoạt xã hội của Nhóm Thân Hữu Surey là tổ chức các buổi họp mặt có văn nghệ phụ diễn nhằm gây quỹ để đáp ứng lơi kêu gọi và yểm trợ các chương trình trợ giúp nhân đạo tại Địa phận Kontum của hội KMF - Hội Ái Hữu và Truyền Giáo Kontum.
 
Chúng tôi tri ân những tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân, các cơ sở và dịch vụ thương mại đã mạnh mẽ hỗ trợ bằng cách yểm trợ tài chánh hay ủng hộ quảng cáo và tất cả các ân nhân đến tham dự các buổi dạ tiệc, cũng như bạn hữu ở các nơi khác đã mở rộng lòng bác ái: đóng góp cho các chương trình trợ giúp của hội KMF
 
Năm nay, một lần nữa, kính mời quý ân nhân và bạn hữu đến tham dự ĐÊM CAO NGUYÊN 2
 
 
 

 
Hợp đồng cùng với Ban nhạc MOONLIGHT