banniere-donation
flechebas

 
What do you want to do ?
New mail
 
 
What do you want to do ?
New mail

Donate Online

Help the poor, the handicapped, the lepers, the orphans and support the education of poor students in Kontum Diocese in Viet Nam.Thank you very much

Amount

Traffic as of March 2017

3.png5.png5.png2.png5.png2.png
Today528
Yesterday615
This week3582
This month18170
Total355252

Saturday, 27 February 2021

■ ■ ■ Jesus said: “Truly I tell you, whatever you did to the least of these brothers and sisters of mine, you did it to me” (Mt 25: 40) ■ ■ ■

NHỮNG NHÀ THỜ TRONG GIÁO PHẬN KONTUM

NHỮNG NHÀ THỜ TRONG GIÁO PHẬN KONTUM

Tập 1:

Documents/Nhung nha tho trong GP Kontum1.pdf

Tập 2: 

Documents/Nhung nha tho trong GP Kontum2.pdf

Tập 3:

Documents/Nhung nha tho trong GP Kontum3.pdf

Tập 4:

Documents/Nhung nha tho trong GP Kontum4.pdf

Tập 5:

Documents/Nhung nha tho trong GP Kontum5.pdf

Tập 6:

Documents/Nhung nha tho trong GP Kontum6.pdf

Tập 7:

Documents/NHUNG NHA THO TRONG GIAO PHAN KONTUM (tap7).pdf 

 

 

Cuộc sống tuyệt vời !!! Wonderful Life!!!

 

CUỘC SỐNG TUYỆT VỜI !!! WONDERFUL LIFE!!!

Have a Wonderful Life

Đời sắp hết, mà sao sầu chưa hết?
Bao lo toan, không một c
huyện ra hồn!
Ngước mắt trông lên, bụi phấn hoàng hôn!
Trong mờ nhạt, chứa lẽ gì sâu thẳm?

The photos are great, but the philosophy is even better!

Các bức ảnh thật tuyệt vời, nhưng những bài học từ cuộc sống còn tuyệt vời hơn nữa!

We never get what we want,

We never want what we get,

We never have what we like,

We never like what we have.

And still we live & love.

That's life...

Không có thứ ta muốn,

Không muốn thứ ta có,

Không có thứ ta thích,

Cũng không thích thứ ta có.

Thế nhưng ta vẫn sống và yêu.

Đó là cuộc sống...

 

The best kind of friends,

Is the kind you can sit on a porch and swing with,

Never say a word,

And then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.

Bạn tốt nhất

Là người mà bạn có thể cùng ngồi đung đưa trước hiên nhà,

Không nói lời nào cả,

Vậy mà khi rời khỏi, bạn vẫn cảm giác như đó là cuộc trò chuyện thú vị nhất mà bạn từng có.

 

It's true that we don't know

What we've got until it's gone,

But it's also true that we don't know

What we've been missing until it arrives.

Ta thường chẳng biết mình có gì cho đến khi đánh mất chúng,

và cũng chẳng biết mình thiếu gì cho đến khi chúng đến.

 

Giving someone all your love is never an assurance that they'll love you back!

Don't expect love in return;

Just wait for it to grow in their heart,

But if it doesn't, be content it grew in yours.

Trao ai hết tình yêu thương của bạn không có nghĩa rằng chắc chắn họ cũng sẽ thương yêu bạn!

Đừng trông đợi tình yêu như một sự đáp trả;

Hãy chỉ đợi cho nó lớn lên trong tim họ,

Nhưng nếu không được như vậy, thì hãy vui vì nó đã lớn lên trong tim bạn.

 

It takes only a minute to get a crush on someone,

An hour to like someone,

And a day to love someone,

But it takes a lifetime to forget someone.

Có khi chỉ mất một phút để phải lòng ai đó,

một giờ để bắt đầu cảm thấy thích,

và một ngày để bắt đầu yêu,

Nhưng lại phải mất một đời để có thể quên được họ.

 

Don't go for looks; they can deceive.

Don't go for wealth; even that fades away.

Go for someone who makes you smile,

Because it takes only a smile to

Make a dark day seem bright.

Find the one that makes your heart smile!

Đừng tìm kiếm nơi vẻ đẹp bề ngoài; chúng có thể đánh lừa bạn.

Cũng đừng tìm kiếm nơi của cải vật chất; vì ngay cả những thứ đó rồi cũng sẽ ra đi.

Hãy tìm kiếm người có thể khiến bạn mỉm cười,

Vì chỉ cần có nụ cười thì ngày ảm đạm cũng trở nên tươi sáng.

Hãy tìm người có thể khiến trái tim bạn mỉm cười!

 

May you have

Enough happiness to make you sweet,

Enough trials to make you strong,

Enough sorrow to keep you human,

And enough hope to make you happy

Cầu cho bạn

Đủ hạnh phúc để trở nên dịu dàng nhân hậu,

Đủ nếm trải để trở nên kiên cường mạnh mẽ,

Đủ nỗi buồn đế biết cảm thông,

Và đủ hy vọng để trở nên hạnh phúc.

 

Always put yourself in others' shoes.

If you feel that it hurts you,

It probably hurts the other person, too.

Hãy luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Điều gì làm bạn tổn thương,

thì cũng có thể sẽ làm tổn thương họ.

 

The happiest of people

Don't necessarily have the best of everything;

They just make the most of everything that comes along their way.

Happiness lies for

Those who cry,

Those who hurt,

Those who have searched,

And those who have tried,

For only they can appreciate the importance of people

Who have touched their lives.

Người hạnh phúc nhất

Không hẳn là người có được những thứ tốt nhất;

Mà chỉ là người biết tận dụng tất cả những gì đến với họ.

Hạnh phúc sẽ đến

Với những ai từng rơi lệ,

Từng tổn thương,

Từng tìm kiếm,

Và từng cố gắng,

Bởi chỉ có họ mới có thể hiểu được tầm quan trọng của những người đã từng chạm vào cuộc đời họ.

 

 

When you were born, you were crying

And everyone around you was smiling.

Live your life so that when you die,

You're the one who is smiling

And everyone around you is crying.

Khi bạn chào đời, bạn khóc và mọi người xung quanh nhìn bạn mỉm cười.

Hãy sống cuộc đời mình thế nào để khi chết,

Mọi người xung quanh than khóc, và bạn mỉm cười.

 

Please send this message

To those people who mean something to you,

To those who have touched your life in one way or another,

To those who make you smile when you really need it,

To those that make you see the brighter side of things When you are really down,

To those who you want to know

That you appreciate their friendship.

Hãy gửi thông điệp này

Cho người có ý nghĩa đối với bạn,

Cho người đã chạm vào cuộc đời bạn bằng cách này hay cách khác,

Cho người có thể khiến bạn nở nụ cười khi bạn thật sự cần nó,

Cho người có thể giúp bạn nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề khi bạn thật sự thất vọng,

Và cho người mà bạn muốn họ biết rằng bạn trân quý tình bạn của họ.

 

And if you don't, don't worry,

Nothing bad will happen to you,

You will just miss out on the opportunity

to brighten someone's life with this message...

Nếu không làm vậy, cũng đừng lo lắng,

Sẽ chẳng có điều tồi tệ nào xảy đến với bạn đâu,

Chỉ là bạn vừa lỡ mất cơ hội

Làm cuộc sống ai đó tươi sáng hơn với thông điệp này mà thôi..

 

Kontum Mission Fund

Kontum Mission Fund

Quỷ Giúp Giáo Phận Kontum (Kontum Mission Fund: KMF) đã được Đức Cha Paul Seitz (Đức Cha Kim) sáng lập để giúp đỡ những trẻ cô nhi và người nghèo ở Giáo Phận Kontum trong những năm 1960. Ngày nay Hội Ái Hữu Truyền Giáo Kontum (KMF) tiếp tục công việc đó và mong đón nhận những đóng góp của quí vị ân nhân để thoa dịu những khổ đau, nghèo đói của các em mồ côi, khuyến tật, những học sinh nghèo, những bệnh nhân phong cùi túng thiếu, đăc biệt những anh em Thượng bị thiêt thòi trên nhiều phương diện.

Xin Chúa trả công bội hậu cho quí vị và gia quyến. KMF