banniere-donation
flechebas

 
What do you want to do ?
New mail
 
 
What do you want to do ?
New mail

Donate Online

Help the poor, the handicapped, the lepers, the orphans and support the education of poor students in Kontum Diocese in Viet Nam.Thank you very much

Amount

Traffic as of March 2017

3.png5.png5.png2.png1.png7.png
Today493
Yesterday615
This week3547
This month18135
Total355217

Saturday, 27 February 2021

■ ■ ■ Jesus said: “Truly I tell you, whatever you did to the least of these brothers and sisters of mine, you did it to me” (Mt 25: 40) ■ ■ ■

Ân nhân đóng góp thường niên 2017-Regular Season 2017 Benefactors

Ân nhân đóng góp thường niên 2017-Regular Season 2017 Benefactors

2017 Regular FUNDRAISING CAMPAIGN FOR THE POOR IN KONTUM DIOCESE, VIET NAM BY KONTUM MISSIONARY AND FRIENDSHIP (KMF)

(From June 1 to Oct. 31, 2017)

QUYÊN GÓP MÙA THƯỜNG NIÊN 2017 GIÚP NGƯỜI NGHÈO Ở ĐỊA PHẬN KONTUM DO HỘI ÁI HỬU VÀ TRUYỀN GIÁO KONTUM (KMF) PHÁT ĐỘNG.

LIST OF BENEFACTORS / DANH SÁCH ÂN NHÂN

Via Dr. John Phạm (Phạm Hùng Sơn)

#

Date

Name

 

USD

1

6/6/2017

cvk55 Lê Tấn Viễn (giúp cha Oang Sông Lam)

$100.00

 

2

6/6/2017

Anh Chị Nguyễn H. Tuân, Trần T. Hạnh

 

$20.00

3

6/6/2017

Anh Chị Hà ThịLe Thu- Nguyễn Tâm

 

$1,000.00

4

6/6/2017

Anh Chị cvk61 Nguyễn Liên, Trung T. Đậu (và Giáo Khu Phê rô Tự)

 

$1,000.00

5

6/6/2017

Mr. Or Mrs. Stephen Jimenez

 

$15

6

6/7/2017

Anh Chị cvk58 Nguyễn Đức Minh -Marie Triệu T. Bùi

 

$500.00

7

6/7/2017

KMF Four Star Lawn Care. Macfeeters Dewey

 

$150.00

8

6/7/2017

KMF Anh Chị Vũ Phong - Toni- on line: $USD 100

 

$97.50

9

6/16/2017

KMF Anh Chị Nguyễn Văn Sáng. 600 CHF (Via Thầy Tố)

 

$600.00

10

6/16/2017

Anh Chị cvk56 Nguyễn Lý

 

$50.00

11

6.26/2017

Anh Chị Nguyễn Thanh Ly. Online: $USD 300

 

$293.10

12

7.11.17

Four Star Lawn Care, Macfeeters Dewey

 

$150.00

13

7.11.17

Anh Chị cvk67 Nguyễn Xuân Quang, Lương Mỹ Hương

 

$1,000.00

14

7.11.17

Anh Chị cvk66-67 Trần Quang Trung, Lê Phú Đức

 

$200.00

15

7.12.27

Anh Chị Hà M Phương, Onlione: 50.00

 

$48.60

16

7.13.17

Salem Coin Laundry Anh Chị cvk50 Nguyễn Văn Khải -Giáo **

 

$1,200.00

17

7.20.17

Cha cvk64 Nguyễn Văn Huấn, MSC. AUD 1000.00

 

$762.40

18

7.21.17

Ông Bà Đỗ Tín c/o Rev Nguyễn Ngọc Tâm

 

$400.00

19

7.21.17

Bà Ngô Thị Nghĩa

 

$200.00

20

7.22.17

BENEVITY FUND DONATION BZ0AR7 (direct depocited from company)

 

$285.60

21

7.24.17

Anh Chị Phạm Quang Cường (Patrick Pham) - Phạm Thuy Trang Dang ***

 

$1,000.00

22

7.25.17

Anh Chị Vũ Phong. Online $100 USD

 

$97.50

23

7.29.17

Anh Chị cvk58 Nguyễn Xuân Thái: gởi về Kontum $1000USD

 

 

24

7.30.17

Anh Chị Nguyễn ThuHuong. Online $USD 100

 

$97.50

25

8.1.17

Anh Chị Nguyễn H. Tuân, Trần T. Hạnh

 

$20.00

26

8.1.17

Anh Chị cvk65 Nguyễn Anh Phương, Nguyễn Thanh Thúy

 

$200.00

27

8.10.17

Anh Chị Vũ Phong - Toni. Online $100 USD

 

$97.50

28

8.11.17

Mr. Jerry Tan. Wirring $1100 USD. After service: $1185 USD

 

$1,185.00

29

7.31.17

Mr. Or Mrs. Stephen Jimenez

 

$15.00

30

8.5.17

Anh Chị Quang Lê Liêm -Thuyai

 

$300.00

31

8.5.17

Love & Care Nails (Anh Chị Quang Lê Liêm -Thuyai)

 

$100.00

32

8.4.17

Anh Chị Nguyễn Margarita Cúc Đăng, V. Thuận

 

$200.00

33

8.5.17

Chị Phạm Thị Hiền

 

$100.00

34

8.5.16

Le Nails in Westgate Center. (Anh Chị Trần Ngân -Viên)

 

$100.00

35

8.7.17

Anh Chị cvk69 Ngô Đình Hòa -Hồng Liên T.

 

$500.00

36

8.1.17

KMF Four Star Lawn Care. Macfeeters Dewey

 

$150.00

37

8.14.17

KMF Đặng Tuấn Canada (Cháu Nam 67)

 

$500.00

38

8.15.17

Anh Chị cvk68 Nguyễn Tha Hương -Vũ T. Lan

 

$100.00

39

8.15.17

KMF Anh Chị Văn Tuân, Kim Do Trương

 

$50.00

40

8.17.17

Chị Phạm Thị Tâm

 

$500.00

41

8.17.17

AMZNJ6F7DS1K AmazonSmil Y07TYZ - direct deposit

 

$31.93

42

8.21.17

Ms. Clara F. Zimmerman

 

$501.65

43

8.23.17

Anh Chị cvk56 Nguyễn Lý

 

$50.00

44

8.24.17

Anh Chị cvk63 Nguyễn Thành Minh

 

$60.00

45

8.25.17

Anh Chị Hòa Vũ - KimChi Vũ. KMF: $50. Xin Lễ với cách già và đạo đức ở Kontum: $50.

 

$50.00

46

8.25.17

Anh Chị cvk58 Nguyễn Ngọc Thư - Mary Trần : $300 Bán máy tin mừng Võ giao

 

 

47

8.27.17

Anh Chị   Nguyễn Quốc Thống (Thomas), Tiffany. Online $USD 100

 

$97.50

48

8.28.17

Ẩn Danh

 

$500.00

49

8.28.17

Anh Chị cvk61 Nguyễn Liên, Trung T. Đậu

 

$620.00

50

8,30,17

Chị Phạm Thị Tâm. Xin lễ: $USD 200

 

 

51

8.31.17

Anh Chị Bùi Hùng. Online $50.00

 

$48.60

52

8.31.17

Mr. Or Mrs. Stephen Jimenez

 

$15.00

53

9.1.17

Anh Chị Khổng V Phat. Help PleiJodrap. Cha Quyền: $USD 200

 

 

54

9.2.17

Ẩn Danh giúp phụ tiền thuốc cho Thầy Võ bị tai nạn. $USD 200

 

 

55

9.2.17

Anh Chị Vũ Phong - Toni. Online: $USD 100

 

$97.50

56

9.5.17

Anh Chị Ngô Tư. Online $USD 1000. after service charge: $977.70 USD.
KMF: $488.85. Plei Jodrap: $488.85

 

$488.85

57

9.5.17

Anh Chị. cvk62 Nguyễn Chinh Nguyên, Mary Bùi

 

$200.00

58

9.6.17

Ẩn Danh

 

$200.00

59

9.8.17

KMF Four Star Lawn Care. Macfeeters Dewey

 

$150.00

60

9.8.17

KMF Anh Chị John Minh Phan

 

$30.00

61

9.9.17

Anh Chị Phạm Quang Cường (Patrick Pham) - Phạm Thuy Trang Dang

 

$1,000.00

62

9.10.17

Anh Chị Hà M Phương. Online: $USD 50.00

 

$48.60

63

 

Ẩn Danh: TGM $200 TO ĐC Vị

 

 

64

9.13.17

Anh Chị cvk70 Nguyễn văn Tới, Christnia

 

$150.00

65

9.13.17

Anh Chị Khổng V Phat. Attn. Anh Thuận. Help PleiJodrap. Cha Quyền: $USD 40

 

 

 

*KMF: $420. Bán máy: $80

** KMF: $200. Giúp cha Simon Phan Văn Bình: $USD 1000 (nới rộng nhà thờ Dakmot)

*** Giúp cha Quang 69

 

 

(Nhóm "Begger for Love / Nhóm Ăn Mày Tình Thương" do Anh Lộc - San Jose)

#

 

Names

 

USD

1

9.13.17

Anh Lộc John Trần (received on sept.13.2017)

 

$100.00

2

9.13.17

Anh Chị Lực Vũ (received on sept.13.2017)

 

$50.00

3

9.13.17

Chú Thím Hải (Ẩn Danh). (received on sept.13.2017)

 

$40.00

4

9.13.17

Anh Chị Quân Nguyễn (received on sept.13.2017)

 

$50.00

5

9.13.17

Anh Chị Khánh Nguyễn (received on sept.13.2017)

 

$20.00

6

8.24.17

Chị kim Từ (Received on 8.24.17)

 

$200.00

7

8.24.17

Anh Corel Hoàng (Received on 8.24.17)

 

$100.00

 

Việt Nam: Chiến Dịch Mùa Thường Niên 2017 (Via MR. NGUYỄN ANH VÕ - VIETNAM)

[tính từ 1.6 – 31.10.2017]

 

Tháng 6.2017

 

VNĐ

USD

1

10/06/17

Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện (100 USD)

2,270,000

100

2

10/6/17

Cô Phương (Quận 4, Saigon). via Bs Trần Mậu Kim

2,000,000

88

3

15/06/17

Bs Trần Mậu Kim & Kim Anh : 42,000,000 VND. Quận 4. chuyển RP Việt (Kon Jodreh)

 

 

4

20/06/17

Cvk 69 AC Huy & Yến: Ohio, USA

1,000,000

44

5

24/06/17

Cvk 64 AC Lan & Trân: Saigon

500,000

22

6

25/06/17

Cvk 67 Hà Khánh Vân: con gái Hà Văn Khánh

5,000,000

220

7

25/06/17

Bà Đinh Thị Huyền (2,000 USD x 22,700): USA, via Cvk 67 Hà Văn Khánh

45,400,000

2,000

8

25/06/17

Bà Đinh Thị Huyền (1,000 USD): USA, via Cvk 67 Hà Văn Khánh.chuyển RP Binh (Plei Tơwer)

 

 

9

29/06/17

AC Đậu Quang Dũng & Cơ: via Cvk 68 Đậu Quang Khánh

2,000,000

88

Tháng 7.2017

 

 

 

10

10/07/17

Nhóm Café Cao Thượng: Saigon - BMT

3,000,000

132

11

11/07/17

Cvk 71 Nguyễn Văn Hòa: Saigon - Dak Mil

10,000,000

441

12

14/07/17

Cvk 50 Nguyễn Văn Khải (1,000 USD): Georgia, USA:chuyển RP Bình (Dak Mot)

 

 

13

15/07/17

ÔB Trần Phi Hải:Ngọc Long, Hà Lan A, BMT

3,000,000

132

14

15/07/17

ÔB Nguyễn Thái Học: Vạn Lộc, Hà Lan A, BMT

400,000

18

15

15/07/17

ÔB Nguyễn Đình Khả:Vạn Lộc, Hà Lan A, BMT

2,500,000

110

16

15/07/17

AC Nguyễn Thanh Minh: Vạn Lộc, Hà Lan A, BMT

2,000,000

88

17

15/07/17

AC Nguyễn Trọng Hài: Vạn Lộc, Hà Lan A, BMT

700,000

31

18

18/07/17

Cvk 64 Vũ Văn Quý: Saigon

8,000,000

352

19

20/07/17

Cvk 69 AC Huy & Yến:Ohio, USA

1,000,000

44

20

25/07/17

Cvk 55 Huỳnh Giáo (300 AUD). Melbourne, Australia

5,350,000

236

21

26/07/17

Ẩn danh (150 USD): via Chị Kim Yến, Cali

3,405,000

150

22

28/07/17

Cvk 58 Nguyễn Văn Thái (1,000 USD): Oregon, USA

22,700,000

1,000

23

31/07/17

Cvk 66 RP Bùi Đình Thân (1,000 CAD): Canada

18,095,000

797

24

31/07/17

Cvk 70 Đặng Đình Trung, Saigon

1,000,000

44

 

Tháng 8

 

 

 

25

05/08/17

Cvk 67 Phạm Sĩ Truyền: Dak Nông

6,000,000

264

26

05/08/17

Cvk 67 Nguyễn Văn Từ: Nha Trang

1,000,000

44

27

05/08/17

Cvk 67 Phan Kim Đồng: BMT

1,000,000

44

28

13/08/17

Cvk 67 Hồ Đức Thảo: BMT

2,000,000

88

29

13/08/17

Cvk 67 Phạm Sĩ Truyền: Dak Nông

2,000,000

88

30

20/08/17

Nhóm Café Cao Thượng: Saigon - BMT

3,000,000

132

31

20/08/17

Cvk 69 AC Huy & Yến: Ohio, USA

1,000,000

44

 

                       

XIN LỄ/XIN CẦU NGUYỆN (Via REV. FX NGUYỄN NGỌC TÂM)

[tính từ 1.6 – 31.10.2017]

 

Tháng 6.2017

 

VNĐ

USD

1

Thứ Năm 01/06

Cvk 68 AC Phúc & Hằng: Tạ Ơn & Cầu Bình An

500,000

 

2

Thứ Sáu 02/06

Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, Catarina, Maria: Anh Chị Em

200,000

 

3

Thứ Bảy 03/06

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

4

Thứ Hai 05/06

Cvk 68 Lê Thành Thu: Giuse Lê Thành Nhật Dũng: Con trai, Giỗ 50 ngày

200,000

 

5

Thứ Bảy 10/06

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

6

Thứ Hai 12/06

Cvk 70 Trần Thanh Vân: Maria Phạm Thị Hiền: Em, Giỗ 33 năm

200,000

 

7

Thứ Năm 15/06

Cvk 68 Lê Thành Thu: Giuse Lê Thành Nhật Dũng: Con trai, Giỗ 50 ngày

200,000

 

8

Thứ Bảy 17/06

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

9

Thứ Năm 23/06

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

10

Thứ Sáu 23/06

Cvk 67 AC Hiền Điệp: Augustinô Đậu Xuân. Thân Phụ

500,000

 

11

Thứ Bảy 24/06

Cvk 58 AC Lý & Chi: Xin chúc lành cho 2 cháu Kim Long & Anh Thư nhân dịp Lễ Thành Hôn

1,000,000

 

12

Thứ Hai 26/06

Cvk 73 Hoàng Minh Hùng; Maria & Anna, Song Thân

500,000

 

14

Thứ Sáu 30/06

Cvk 64 Nguyễn Văn Lan: Phêrô-Gioan & Maria.Song Thân

500,000

 

 

Tháng 7.2017

 

 

 

15

Thứ Bảy 01/07

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

16

Thứ Ba 04/07

Cvk 64 AC Quý & Thêu: Maria, Thân Mẫu Giỗ 22 năm

500,000

 

17

Thứ Tư 05/07

Cvk 68 Lê Thành Thu: Giuse Lê Thành Nhật Dũng.Con Trai

200,000

 

18

Thứ Sáu 07/07

Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, Catarina, Maria: Anh Chị Em

200,000

 

19

Thứ Bảy 08/07

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

20

Thứ Bảy 08/07

Cvk 68 Lê Thành Thu: Các thành viên CVK 68 đã qua đời

200,000

 

21

CN 09/07

Cvk 68 Lê Thành Thu: Cầu Bình An cho CVK 68 & gia đình

200,000

 

22

Thứ Hai 10/07

Cvk 70 Trần Thanh Vân: Gioan Trần Văn Ất. Ông Nội, Giỗ 50 năm

200,000

 

23

Thứ Ba 11/07

Cvk 68 AC Khánh & Liễu: Tạ Ơn & Cầu Bình An

500,000

 

24

Thứ Tư 12/07

Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện: Tạ Ơn & Cầu Bình An

500,000

 

25

Thứ Sáu 14/07

Cvk 95 Lưu Văn Hữu: Maria Thân Mẫu, Giỗ mãn tang

1,000,000

 

26

Thứ Bảy 15/07

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

27

Thứ Sáu 21/07

Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh: Sr Têrêxa Xuân Phương, Châu Sơn, vừa được Chúa gọi về

300,000

 

28

Thứ Bảy 22/07

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

29

Thứ Ba 25/07

Chị Kim Yến: Maria Lê Thị Liên. Thân Mẫu, Giỗ 32 năm

400,000

 

30

Thứ Sáu 28/07

Cvk 67 AC Hiền Điệp: Augustinô Đậu Xuân. Thân Phụ. Thân Phụ

500,000

 

31

Thứ Bảy 29/07

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

 

Tháng 8.2017

 

 

 

32

Thứ Ba 01/08

Chị Kim Yến: RP Phaolô Nguyễn Công Minh. Em, Giỗ 4 năm

400,000

 

33

Thứ Năm 03/08

Cvk 70 Trần Thanh Vân: An ê Trần Thị Nguyệt.Nhạc mẫu, Giỗ 25 năm

200,000

 

34

Thứ Sáu 04/08

Cvk 70 Trần Thanh Vân: Maria Phạm Thị Thoa. Thân Mẫu, Giỗ 6 năm

200,000

 

35

Thứ Sáu 04/08

Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, Catarina, Maria: Anh Chị Em

200,000

 

36

Thứ Bảy 05/08

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

37

Thứ Hai 07/08

Cvk 70 Đặng Đình Trung: Đaminh Đặng Văn Bảo, Thân Phụ

300,000

 

38

Thứ Ba 08/08

Cvk 70 Đặng Đình Trung: RP Vinh Sơn Đặng Xuân Hải: chú

200,000

 

39

Thứ Tư 09/08

Cvk 62 Đinh Bạt Kiêm: Giuse Đinh Bạt Lĩnh.Thân Phụ, Giỗ 5 năm

300,000

 

40

Thứ Bảy 12/08

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

41

Thứ Sáu 18/08

Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện. Antôn Nguyễn Đình Cường. Anh, vừa được Chúa gọi về

500,000

 

42

Thứ Bảy 19/08

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

43

Thứ Sáu 25/08

Cvk 67 AC Hiền Điệp: Augustinô Đậu Xuân.Thân Phụ

500,000

 

44

Thứ Bảy 26/08

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

 

Tháng 9.2017

 

 

 

45

Thứ Sáu 01/09

Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, Catarina, Maria: Anh Chị Em

200,000

 

46

Thứ Bảy 02/09

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

47

Thứ Hai 04/09

KMF Chị Phạm Thị Tâm:Tạ ơn đã cho lành bệnh

1,135,000

 

48

Thứ Ba 05/09

KMF Chị Phạm Thị Tâm: Đôminicô Hà Kim Tính

1,135,000

 

49

Thứ Tư 06/09

KMF Chị Phạm Thị Tâm: Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại

1,135,000

 

50

Thứ Năm 07/09

KMF Chị Phạm Thị Tâm: Các Linh Hồn nơi Luyện Tội

1,135,000

 

51

Thứ Bảy 09/09

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

52

Thứ Tư 13/09

Cvk 95 Đặng Nhật Hưng: Tạ Ơn & Cầu Bình An

500,000

 

53

Thứ Năm 14/09

Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện: Antôn Nguyễn Đình Cường.Anh, giỗ 40 ngày

500,000

 

54

Thứ Bảy 16/09

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

55

Thứ Tư 20/09

Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh: Phaolô Nguyễn Văn Lan. Thân Phụ, Giỗ 31 năm

500,000

 

56

Thứ Bảy 23/09

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

57

Thứ Năm 28/09

Cvk 70 Lê Dũng: Maria Lê Phạm Cát Nhã.Con gái, giỗ 9 năm

500,000

 

58

Thứ Bảy 30/09

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000