banniere-donation
flechebas

 
What do you want to do ?
New mail
 
 
What do you want to do ?
New mail

Donate Online

Help the poor, the handicapped, the lepers, the orphans and support the education of poor students in Kontum Diocese in Viet Nam.Thank you very much

Amount

Traffic as of March 2017

3.png5.png5.png2.png4.png8.png
Today524
Yesterday615
This week3578
This month18166
Total355248

Saturday, 27 February 2021

■ ■ ■ Jesus said: “Truly I tell you, whatever you did to the least of these brothers and sisters of mine, you did it to me” (Mt 25: 40) ■ ■ ■

Danh Sách Ân Nhân 2018 / List of Benefactors 2018

Danh Sách Ân Nhân 2018 / List of Benefactors 2018

Update 2/12/2018

KMF DONATIONS 2018 (US - Canada)
January 01 - December 31, 2018
Date Benefactors USD Notes
January        
1/3/18 Chị Lisa Phạm 1 200    
1/4/18 AC Vũ Phong - Toni. Online $100.00 98    
1/4/18 AC Huỳnh Tan Tien, Huỳnh Thị Thủy 40    
1/9/18 ÔB Hoàng Tân Tỵ (Tax to Tú Uyên) 300    
1/9/18 Four Star Lawn Care, Macfeeters Dewey 150    
1/9/18 Cvk69 Trần Ngọc Vũ Huyền 100    
1/16/18 Cvk62 Võ Văn Vân 200    
1/16/18 FBI 100    
1/16/18 ÔB  Đặng Minh Chính xin 10 lể  cho LH Lucia 200    
1/16/18 ÔB Nguyễn Nho 100    
1/16/18 ÔB Hoàng Ninh 100    
1/16/18 ÔB Trần Hùng Sơn 100    
1/16/18 ÔB Nguyễn Văn Tâm 100    
1/16/18 AC Vũ Liêm 50    
1/16/18 Bà Cụ Đa 100    
1/16/18 Chị Nguyễn Kim Liên 100    
1/16/18 Bà Nguyễn Thị Thành 270    
1/16/18 ÔB Nguyễn Văn Phẩm 200    
1/16/18 ÔB  Đặng Minh Chính 100    
1/16/18 AC Vũ P. Vạn. On line $50.00 49    
1/19/18 Cvk58 Nguyễn Xuân Thái 500    
1/22/18 AC Nguyễn Thị Bích Soa 100    
1/22/18 ÔB Cố cvk50 Nguyễn Đức Trọng - T. Thảo 100    
1/22/18 Cvk35 Huỳnh Kim Miên 200    
1/23/18 ACH Credit Benevity Fund Donation 671    
1/25/18 AC Khổng V Phat 100    
1/28/18 AC Hà Minh Phương. Online $50.00 49    
1/30/18 Cvk64 Nguyễn T Hải (Liên). Online $240 234    
1/30/18 Mr. & Mrs. McMullen Paul & Jean 100    
1/28/18 AC Nguyễn H. Tuân - Trần T. Hạnh 20    
         
February        
2/2/18 Chị Lisa Phạm 500    
2/3/18 Mr. / Mrs. Stephen Jimenez 15    
2/5/18 Bà Ngoại Hoàng T. Herrera 50    
2/8/18 AC Vũ Phong - Toni 100    
2/8/18 Cvk56 Nguyễn Lý 50    
2/9/18 Four Star Lawn Care - Dewey Macfeeters 150    
2/10/18 ÔB Đỗ Tín c/o Rev. Nguyễn N Tâm 300    
2/11/18 Chị Katelyn Phan (Hương Hoàng). Online $30 29    
2/13/18 Cvk68 Nguyễn Tha Hương - Vũ T. Lan 100    
2/16/18 Chi Phou (Hồ Phou Phommachit) - 66 Hồ Sĩ Kim 400    
2/16/18 Anonmous xin lễ 200    
2/17/18 Lê Thảo Tracey. Online $500 489    
2/17/18 Ms. Yvonne C.Hill 25    
2/20/18 AC Vũ LêDung T. Online $100 98    
2/20/18 Cvk69 Phạm Công Thành - Lan Phương 200   Xin lễLH Stephano
2/15/18 Shell Oil Company HERO Program 200    
2/12/18 Net Work For Good 370    
1/15/18 Net Work For Good 750    
2/23/18 AC KMF Lê Đình Phong - Trần T. Xuân 50    
2/23/18 AC Nguyễn Văn Lưỡi - Nguyễn Thị Loan 100    
2/23/18 AC KMF Nguyễn Thị Soan - William C. Bease 100    
2/23/18 AC Đinh Đức Thanh Danh 20    
2/24/18 AC Bùi T. Huyen - Franklin Nguyễn 100    
2/24/18 AC Nguyễn Thanh Vĩnh - Lois 50    
2/26/18 Cvk62 Nguyễn Chinh Nguyên - Mary Bùi 200    
2/26/18 AC Phan Thoa 20    
2/26/18 AC Đoàn T. Hạnh - Nguyễn Đồng Tâm 200    
2/26/18 Cvk65 Nguyễn Văn Ngô - Phạm T. Phước 300    
2/26/18 AC Hà V. Diêm - Trần T. Trâm 100    
2/26/18 Cvk69 Trần Văn Hiền - Dam T. Nguyễn 200    
2/26/18 Dr. Joel T. Weigand and Mrs. Carol E. 1 000    
         
March        
3/1/18 Chị Nguyễn T. Kim Phương 20    
3/1/18 Chị Katelyn Phan (Hương Hoàng) 100    
3/1/18 Chị Hà Thị Tuyết 40    
3/1/18 Cvk58 Trương Phúc Danh - Nguyễn Thị Cúc 50    
3/3/18 Mr. / Mrs. Stephen Jimenez 15    
3/3/18 My Chau Dinh Sole Prop. Legacy Nails & Spa 200    
3/3/18 Cvk71 Nguyễn Hùng Phong - Ngọc-Diệp Hoàng 200 500 Mẹ Măng Đen $500
3/3/18 AC KMF Phan Lộc - Nguyễn T HiềnHạnh 100    
3/3/18 Anh Đinh Hung. Online $25.00 24    
3/3/18 AC Phạm Michael Quốc (Tuấn) - Khanh T. 100    
3/3/18 Cvk69 Phạm Công Thành - Lan Phương 100    
3/3/18 Cvk58 Nguyễn Ngọc Thư - Mary Trần 300    
3/5/18 Cvk55 Ngô Đại Thành - Lan T. Nguyễn 100    
3/5/18 Cvk69 Nguyễn Hùng Phi - Yến Vũ 200 300 Bok Quyền
3/5/18 Cvk68 Nguyễn Thế Quang - Chi Mai 100    
3/5/18 Chị Phạm Thị Tâm 1 000    
3/6/18 Chị Đỗ Thị Liễu 1 000    
3/6/18 Four Star Lawn Care - Dewey Macfeeters 150    
3/7/18 Glamour Nails - Son Xuan Nguyen, DBA 100    
3/8/18 AC Trần Kinh - Mary Trần 35    
3/8/18 Cvk70 Nguyễn Thành Tân - Nguyễn Thị Hoàng 200    
3/8/18 Cvk41 Nguyễn Nhiệm - Ny 400    
3/8/18 AC Vũ Phong - Toni 100    
3/10/18 Mr. & Mrs. Mark - Karen Drees 100    
3/10/18 AC KMF Nguyễn Thống V. - Di Thị Trần 100    
3/10/18 AC Nguyễn Benedict Hoa P. 50    
3/10/18 AC Nguyễn Văn Long - Nương 50    
3/12/18 Một Gia Đình 200    
3/13/18 AC Lương Tom Tao Duy - Brenda Nguyễn 50    
3/14/18 AC Y Ngam - A Thunh 100    
3/15/18 Pamela Garcia. Online $350 342    
3/16/18 Cvk72 Vũ Kim Cẩm Đường. Online $155 151    
3/21/18 AC Nguyễn V. Ninh 500    
3/21/18 Ms. Christy S K Beltran 100    
3/21/18 ÔB Cố Nguyễn D Quynh - Luot T Đỗ   100 Bok Quyền
3/21/18 AC Hồ Thanh Danh - XuanMai Hồ 50    
3/21/18 AC  Hoàng X. Bách - Thủy T.H. Vũ 100    
3/24/18 Cvk72 Nguyễn Văn Dũng. Online $CAN 250 181    
3/26/18 Prof. & Mrs. Jerry Tan. Wiring USD 1,515 1 515    
3/26/18 AC Bùi Hùng. Online $USD 50.00 49    
3/26/18 AC Phạm Quang Sơn - Nguyễn T. Xuân 200    
3/27/18 AC Nguyễn Quang Mỹ - Quyên Lê 100    
3/28/18 Cvk68 Lưu Hoàng Anh - Cúc. $CAD 200 149    
2/28/18 AC Dương Chấn Hải - Ngô T. Bình 50    
3/29/18 AC Ngô Tư.  Online $200 195    
3/29/18 AC Phan N. Khanh - Christina D. Lê 15    
3/29/18 Cvk65 Nguyễn Anh Phương - Nguyễn Thanh Thúy 200    
3/30/18 Mr. / Mrs. Stephen Jimenez 15    
3/30/18 Cvk55 Đặng Phúc Nguyên - Lưu T. Hạnh 100    
3/31/18 Cvk69 Phạm Công Thành - Lan Phương 500    
         
April        
4/2/18 AC Hà M Phương.  Online $50 49    
4/2/18 Cvk50 Nguyễn Văn Khải - Giáo 200 1 000 Cha Tiên cvk
4/4/18 Chị Phạm Quý c/o Cvk67 Nguyễn Văn Nam 100    
4/5/18 Four Star Lawn Care - Dewey Macfeeters 150    
4/7/18 AC Vũ Phong - Toni 200    
4/7/18 AC Nguyễn Quân (gởi cho Cha Hồng)   600 Ơn Gọi Kontum
4/7/18 Ân Nhân via Rev Vu Khôi 1 600    
4/9/18 Anonymous 200    
4/9/18 AC Vũ Mathew T. - Nga T. Vũ-Trần 40    
4/9/18 Cvk67 Hoàng Frank (Cửu) - MaiHồng Nguyễn 200    
4/9/18 AC Đặng Vinh - Hồ Nathalie 200    
4/10/18 AC Nguyễn T. Diễm - Khánh Q. Vũ via Rev. NN Tâm 100    
4/10/18 AC Hồng Hoa via Rev. NN Tâm 200    
4/10/18 Anh Đại Nguyễn via Rev. NN Tâm 60    
4/11/18 Chị Phạm Thị Tâm. Lễ giỗ 5 năm cho LH ĐaMinh Hà Kim Tính. 300    
Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Cầu cho ÔB, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại    
4/11/18 Chị Phạm Thị Tâm 300    
4/11/18 Chị Phạm Thị Tâm. Giúp cha Vũ đóng giường cho người nghèo   200 Cha Vũ
4/12/18 Chị Agnes Hồ Thị Sử 100    
4/13/18 Cvk70 Đậu Đức Minh - Thuythu (to Rev. Trần Quốc Hải)   1 000 Church building fund
4/16/18 Cvk67 Nguyễn Xuân Quang - Lương Mỹ Hương 500    
4/16/18 Rev. Cvk67 Nguyễn Văn Thạch 300    
4/16/18 Mr. & Mrs. Cle & Dennis Riordan Foundation (to Rev. Trần Quốc Hải)   10 000 Church building fund
4/19/18 Chị Phạm Thị Tâm xin lễ Hà Trọng Thủy và Trương văn một 100    
4/24/18 AC Nguyễn Tấn Khanh - Gwen 50    
4/26/18 Cvk63 Nguyễn Đ Tuấn (Thận) - NAnh (to Bok Phạm Ngọc Quang)   500 Church building fund
4/26/18 Gifts Match from Bright Funds Foundation 2 913    
4/26/18 Gifts Match from Network for Good 40    
         
May        
5/2/18 Cvk50 Nguyễn Văn Khải - Giáo 200 1 000 Cha Chuong - Plei Rơhai
5/3/18 AC Nguyễn An - Đào Kiều   1 500 Cha Trần V Vũ - Dak Giac
5/4/18 Mr. / Mrs. Stephen Jimenez 15    
5/7/18 AC Vũ Phong - Toni 200    
5/9/18 Chị Lisa Phạm   2 700 Cha Hai - Klau Rơngol
5/10/18 Four Star Lawn Care - Dewey Macfeeters 150    
5/11/18 Cvk63 Nguyễn Thành Minh - Thanh 60    
5/12/18 CVK-Quebec (c/o Cvk65 Nguyễn Thế Trị) 1 200    
05/18/18 Cvk75 Trần Mộng Hoàng - Thuỷ 1 000    
05/18/18 Cvk68 Nguyễn Tha Hương - Lan 100    
05/21/18 AC Lê Phước Quang - Sương 100    
05/21/18 AC Bùi John - Nguyễn Christine   500 Cha Quyền - Plei Jodrep
05/21/18 AC Ha Vi Thu - Pham Kristina   100 II
05/25/18 AC Hoàng Peter - Nguyễn Annie   1 000 II
05/25/18 AC Nguyễn Bích Soa   1 000 II
05/25/18 AC Phan Vương - Hai Thanh   1 000 II
05/25/18 AC Phan Trinh   500 II
05/25/18 AC Trần Cảnh - Annie Ngọc   300 II
05/25/18 AC Nguyễn John - Vũ Joanna   500 II
05/25/18 AC Lê Alexander - Oanh   200 II
05/26/18 AC Trần Lam - Nguyễn T Trúc   400 II
05/26/18 AC Trần Han - Nguyễn Thom   200 II
05/26/18 Ca Đoàn Phaolô Cursilo c/o AC Trần Lam   1 000 II
05/26/18 Chị Đổ K Lan   100 II
05/26/18 Ngô Ly c/o chị Đổ K Lan   100 II
05/27/18 Cvk58 Nguyễn Ngọc Thư - Mary   300 Cha Quyền - Plei Jodrep
05/27/18 Mr/Mrs Stephen Jimenez 15    
05/29/18 Shell Oil Co. Foundation Matching Gifts 400    
         
June        
06/05/18 AC Vũ Phong - Toni 200    
06/05/18 Four Star Lawn Care - Dewey Macfeeters 150    
06/09/18 Hammond Nails & Spa -Linh Hà 2 000    
06/10/18 AC Hà Minh Phương 49    
06/24/18 Mr/Mrs Stephen Jimenez 15    
         
July        
07/01/18 Four Star Lawn Care - Dewey Macfeeters 150    
07/03/18 AC Vũ Phong - Toni 200    
07/10/18 Suongmai Bury 49    
07/29/18 Mr./Mrs. Stephen Jimenez 15    
07/29/18 Anh Nguyễn Tuấn 20    
07/30/18 Chị Theresa Huỳnh (RJ Accessory) 10    
07/30/18 Tram Pozzi   11 000 Cha Trần Quốc Hải
         
August        
08/01/18 AC Vũ Phong - Toni 210    
08/01/18 Mr. Nguyễn Khang 100    
08/02/18 Four Star Lawn Care - Dewey Macfeeters 150    
08/20/18 Hammond Nails & Spa -Linh Hà 2 000    
08/26/18 Mr/Mrs Stephen Jimenez 15    
08/31/18 Suongmai Bury 49    
         
September        
09/05/18 AC Vũ Phong - Toni 200    
09/06/18 Mr./Mrs. John Mash - Linda 400    
09/07/18 Four Star Lawn Care - Dewey Macfeeters 150    
09/28/18 Cô Ngô Thị Nghĩa 200   Vancouver ĐTT4 2018
09/28/18 Cvk62 Võ Văn Vân 300   II
09/28/18 Cvk71 Nguyễn Hùng Phong - Diệp 300   II
09/29/18 Cvk58 Nguyễn Đức Minh - Triều 800   II
09/29/18 Cvk63 Nguyễn Đức Tuấn - Ánh 300   II
09/29/18 Cvk65 Nguyễn Việt Hùng 60   II
09/29/18 Cvk58 Nguyễn Văn Lý - Chi 300   II
09/29/18 Cvk58 Nguyễn Ngọc Thư - Mary 200   II
09/29/18 Cvk67 Hoàng Văn Cửu - Hồng 200   II
09/29/18 Cvk60 Cao Nhang 300   II
09/29/18 Anh Khổng Phát 600   II
09/29/18 AC Vũ Phong - Toni 300   II
09/29/18 Nhóm Guitar c/o cvk67 Nguyễn Q Trung 520   II
09/29/18 AC Lary Mỹ 100   II
09/29/18 AC Đỗ Trạch 1 000   II
09/29/18 AC Hoàng Giáng 200   II
09/29/18 AC Anthony Ôn 100   II
09/29/18 Chị Từ Quý Kim 100   Vancouver ĐTT4 2018
09/30/18 Mr./Mrs. Stephen Jimenez 15    
         
October        
10/01/18 Four Star Lawn Care - Dewey Macfeeters 150    
10/04/18 Suongmai Bury 49    
10/06/18 Chị Lisa Phạm   500 Cha Sơn Kon Jơdreh
10/09/18 Chị Phạm T Tâm 2 000    
10/10/18 AC Hà Minh Phương 49    
10/19/18 2 Benefactors c/o Bok Tâm 800   Vancouver ĐTT4 2018
10/30/18 Chị Phạm T Tâm 500   Xin Lễ tháng 11
10/30/18 Cvk61 Trương Trọng Ái - Yến 300   Vancouver ĐTT4 2018
         
November Start of 2018 Advent Season Fundraising
Date Name USD Notes
11/03/18 Cvk61 Vũ Kim Long 215 PayPal - 220
11/06/18 Anh Chị Đặng Trinh 50  
11/15/18 Anh Chị Phạm Phong - Liêm 200  
11/15/18 Chị Nguyễn NhưTâm 100  
11/15/18 Cvk70 Nguyễn Brandon Tới - Christina 300  
11/15/18 Cvk69 Phạm Thành - Lan 300 Nhà Thờ Cha Quang nhận June'18
11/15/18 Cvk60 Đặng M Chính - An 200 Xin Lễ L.H Joseph & Francisco
11/18/18 Anh Chị Phạm Cường - ThùyTrang 1 500  
11/20/18 Anh Khổng Phát 100  
11/20/18 Anh Chị Hà Diem 100  
11/20/18 Chị Châu L Hương c/o Rev. NNTâm 400  
11/20/18 Chị Vũ LeDung 100  
11/20/18 Anh Chị Nguyễn Tuân - Kim 50  
11/20/18 Cvk64 Nguyễn V Mai 100  
11/24/18 Chị Phạm Thanh Tâm 1 500 KMF - 1000 Cha Oanh Sông Lam - 200 Các Cha già Hưu - 300
11/24/18 Ông Bà Nguyễn V Thống - Di 100  
11/24/18 Chị Ana Nguyệt Đoàn 100  
11/24/18 Anh Chị Lê Phong - Xuân 50  
11/24/18 Anh Chị Phan X lộc - HiềnHạnh 100  
11/24/18 Lê T N Van - ThuyDung 50  
11/24/18 Anh Chị Đặng Vinh - Natalie 200  
11/24/18 Chị Phạm Thanh Vân 100  
11/24/18 Cvk71 Đặng V Khanh - Trần Hương 300  
11/24/18 Cvk69 Trần N VũHuyền 100  
11/25/18 Mr&Mrs Alan Staab 1 000  
11/26/18 Cvk70 Nguyễn V Thiên - Thêm 100  
11/26/18 Cvk65 Nguyễn V Ngô - Phước 200  
11/26/18 Cvk62 Nguyễn C Nguyên - Mary 460 KMF - 200 Bán sách ĐÔ Thắng - 260
11/26/18 Anh Nguyễn Tuân (Peter) 100  
11/27/18 Cvk41 Nguyễn Nhiệm 300  
11/28/18 Mr&Mrs Joel Weigand - Carol 1 000  
11/28/18 Cvk63 Đậu Q Toàn - TP Nữ 200  
11/28/18 The Mission Thrift Shop 200  
11/28/18 Anh Chị Vũ Lân - Hương 200  
11/28/18 Mr&Mrs Stephen Jimenez 15  
11/29/18 Cvk65 Phạm Q Sơn - Xuân 200  
11/29/18 Anh Chị Lê Q Liêm - Thuyai 200  
11/29/18 Love & Care Nails 100  
11/30/18 Cvk65 Nguyễn A Phương - TThuy 200  
11/30/18 Chị Ngô Thu Hương 100  
  November TOTAL 10 890