new picture 6

 

banniere-donation
flechebas

Faire un don

Merci de soutien et générosité

montant

Qui est en ligne?

Nous avons 284 invités et aucun membre en ligne

■ ■ ■ Jésus dit: “chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.” (Mt 25: 40) ■ ■ ■

KMF - 2019 Lenten Season Fundraising - update 4/24/2019

Dear Friends and Benefactors,

On behalf of KMF Team Leaders, I’d like to take this opportunity to express our gratitude to you. Please know that your generous contributions to our Lenten Appeal are deeply appreciated. 
May God bless your sacrificial efforts and reward you abundantly.

Rev. Nguyen Ngoc Tam
KMF President 
-------------------------

Quý ân nhân và thân hữu quý mến,

Thay mặt Ban Điều Hành KMF, tôi xin gửi tới quý vị lời cám ơn sâu xa của chúng tôi qua sự đóng góp nhiệt tình và rộng rãi cho chiến dịch quyên góp mùa Chay thánh nầy. 
Xin Chúa ban thưởng bội hậu và chúc lành cho những hy sinh của quý vị. 

L. M. P. X. Nguyễn Ngọc Tâm
Chủ tịch KMF 

-------------------------------