banniere-donation
flechebas

 
What do you want to do ?
New mail
 
 
What do you want to do ?
New mail

Faire un don

Merci de soutien et générosité

montant

Trafic a/c de mars 2017

2.png3.png5.png2.png5.png1.png
Today11
Yesterday765
This week11
This month16080
Total235251

lundi 21 septembre 2020

■ ■ ■ Jésus dit: “chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.” (Mt 25: 40) ■ ■ ■

KMF - 2019 Lenten Season Fundraising - update 4/24/2019

KMF - 2019 Lenten Season Fundraising - update 4/24/2019

Dear Friends and Benefactors,

On behalf of KMF Team Leaders, I’d like to take this opportunity to express our gratitude to you. Please know that your generous contributions to our Lenten Appeal are deeply appreciated. 
May God bless your sacrificial efforts and reward you abundantly.

Rev. Nguyen Ngoc Tam
KMF President 
-------------------------

Quý ân nhân và thân hữu quý mến,

Thay mặt Ban Điều Hành KMF, tôi xin gửi tới quý vị lời cám ơn sâu xa của chúng tôi qua sự đóng góp nhiệt tình và rộng rãi cho chiến dịch quyên góp mùa Chay thánh nầy. 
Xin Chúa ban thưởng bội hậu và chúc lành cho những hy sinh của quý vị. 

L. M. P. X. Nguyễn Ngọc Tâm
Chủ tịch KMF 

-------------------------------