new picture 6

 

banniere-donation
flechebas

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền

Đang trực tuyến

Đang có 156 khách và không thành viên đang online

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

Danh sách Ân Nhân Trạm Xá Cao Thượng năm 2018

 

ÂN NHÂN TRẠM XÁ CAO THƯỢNG NĂM 2018

CẬP NHẬT 2/12/2018

  Ân Nhân TXCC 2018        
  (tính từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018)        
           
Date Ân Nhân TXCC Ghi chú VND # USD  
Tháng 1          
05/01/18 Cvk 96 AC Đặng Nhật Hưng & Vân Saigon 2 000 000 88  
20/01/18 Nhóm Café Cao Thượng   5 000 000 220 lần 1
25/01/18 Cvk 69 AC Huy & Yến   2 800 000 123 lần 1
Tháng 2          
01/02/18 Cty Du lịch Ánh Hồng via Cvk 67 AC Hùng Lạc 5 000 000 220  
  AC Hạnh Thêm via Cvk 67 Khánh 5 000 000 220  
  Cvk 67 Hoàng Anh & Kim Cúc   4 000 000 176  
  Cvk 67 Hà Khánh Vân   5 000 000 220 lần 1
05/02/18 Cvk 71 Nguyễn Văn Hòa   15 000 000 661 lần 1
  Cvk 62 Nguyễn Huy Huệ   1 200 000 53 lần 1
  Cvk 73 Đinh Minh Quang   2 000 000 88 lần 1
06/02/18 Cvk 71 Lương Thế Vinh   30 000 000 1 322  
08/02/18 Cvk 66 Phạm Hùng Tâm   5 000 000 220  
12/02/18 Cvk 69 Đoàn Đức Thuận   7 000 000 308  
  Con trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan   1 000 000 44 lần 1
16/02/18 Cvk 64 AC Sỹ Kim   10 000 000 441 lần 1
  Cvk 64 AC Quý & Thêu   8 000 000 352 lần 1
20/02/18 Cvk 69 AC Huy & Yến   2 000 000 88 lần 2
  Cvk 73 Viên Đức Huy   1 000 000 44  
  Nhóm Café Cao Thượng   5 000 000 220 lần 2
22/02/18 RP Cvk 65 Nguyễn Văn Đích via Chef Hiền 50 000 000 2 203 giúp Plei Groi
23/02/18 Quý Ân Nhân Hawaii (5,600 USD) via Cvk 62 Anh Cảnh 127 120 000 5 600  
25/02/18 Cvk 67 AC Công & Trang   2 000 000 88  
  Cvk 69 Joseph Khin   500 000 22  
  Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện   3 000 000 132 lần 1
26/02/18 Cvk 67 AC Hồ Đức Thảo & Huệ   2 000 000 88  
  AC Hồ Đức Thắng & Nga   2 000 000 88  
  AC Hồ Đức Thiện & Hạnh   1 000 000 44  
  AC Hồ Nữ Thủy Tiên & Quang   1 000 000 44  
  AC Hồ Nữ Thùy Thư & Hải   1 000 000 44  
  ÔB Hồ Thị Kim Thu & Tân   2 000 000 88  
Tháng 3          
10/03/18 Cvk 70 Nguyễn Văn Huy Long Khánh 1 500 000 66  
11/03/18 Cvk 96 AC Đặng Nhật Hưng & Vân Saigon 2 000 000 88  
15/03/18 ÔB Đậu Quang Hậu BMT 1 000 000 44  
16/03/18 ÔB Bùi Nam Saigon 500 000 22  
17/03/18 Cô Vũ Bảo Châu Saigon 500 000 22  
18/03/18 Cvk 61 Nguyễn Liên : 100 USD Atlanta, USA 2 270 000 100  
20/03/18 Cvk 73 Đinh Minh Quang Pleiku 1 600 000 70 lần 2
  Nhóm Café Cao Thượng   5 000 000 220 lần 3
  Cvk 69 AC Huy & Yến   1 000 000 44 lần 3
21/03/18 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1 000 000 44 lần 2
Tháng 4          
04/04/18 Cvk 67 AC Hùng & Lạc Saigon 5 000 000 220  
05/04/18 Kmf Lương Thị Thùy Linh Saigon 10 000 000 441  
08/04/18 Kmf Nguyễn Thị Thu via Tony Hữu 5 000 000 220  
  Nghệ sĩ Hà Xuyên via Tony Hữu 2 000 000 88  
  Cô Vũ Thị Lựu (= Thanh) via Tony Hữu 6 000 000 264  
15/04/18 Bà Anna Phan Thị Liên via Cvk 62 Anh Lân 500 000 22  
  Bà Anna Phan Thị Liền via Cvk 62 Anh Lân 500 000 22  
20/04/18 Nhóm Café Cao Thượng Saigon 5 000 000 220 lần 4
  Cvk 69 AC Huy & Yến USA 1 000 000 44 lần 4
  Cvk 64 AC Quý & Thêu Saigon 8 000 000 352 lần 2
Tháng 5          
03/05/18 Tony Nails Coffee Saigon 2 000 000 88 lần 1
13/05/18 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1 000 000 44 lần 3
  Cvk 67 Hà Khánh Vân (con gái Hà Văn Khánh) 5 000 000 220 lần 2
  Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Saigon 5 000 000 220 lần 2
15/05/18 Cvk 65 Nguyễn Hữu Chánh Dak Mil 1 000 000 44  
17/05/18 Cvk 70 Đặng Đình Trung Saigon 1 000 000 44  
  Một Ân Nhân via Tony Hữu 1 000 000 44  
20/05/18 Nhóm Café Cao Thượng Saigon 5 000 000 220 lần 5
  Cvk 69 AC Huy & Yến USA 1 000 000 44 lần 5
  Cvk 66 Phan Trọng Mỹ Saigon 2 000 000 88  
Tháng 6          
01/06/18 Tony Nails Coffee Saigon 2 000 000 88 lần 2
03/06/18 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1 000 000 44 lần 4
  Cvk 60 Anh Hải Vân Pháp 2 000 000 88  
13/06/18 Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Saigon 2 280 000 100 lần 3
19/06/18 Nhóm Café Cao Thượng Saigon 5 000 000 220 lần 6
  Cvk 69 AC Huy & Yến USA 1 000 000 44 lần 6
  Cvk 64 AC Quý & Thêu Saigon 8 000 000 352 lần 3
25/06/18 Kmf Bs Kim & Kim Anh via Bảo Khánh 50 000 000 2 203 lần 1
Tháng 7          
01/07/18 Tony Nails Coffee Saigon 1 500 000 65 lần 3
03/07/18 Cvk 73 Cha Tuyển : 200 CAD Canada 3 500 000 152  
  KMF một ân nhân : 200 AUD via Cvk 73 Báu 3 400 000 148  
08/07/18 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1 000 000 43 lần 5
18/07/18 Cvk 73 Nguyễn Ngọc Báu & Sơn Australia 20 000 000 870  
20/07/18 Nhóm Café Cao Thượng Saigon 5 000 000 217 lần 7
  Cvk 69 AC Huy & Yến USA 1 000 000 43 lần 7
23/07/18 Cvk 66 Đại Đậu : 200 USD USA 4 600 000 200  
26/07/18 Cvk 67 Khánh (Long Giao tự) Long Khánh 1 000 000 43  
  Cvk 66 AC Việt & Phi Australia 3 600 000 157  
29/07/18 Cvk 70 Đặng Đình Trung Saigon 1 000 000 43  
Tháng 8          
01/08/18 Tony Nails Coffee Saigon 4 000 000 176 lần 4
11/08/18 Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Saigon 4 000 000 176 lần 4
  Cvk 65 Trần Ngọc Bích Saigon 5 000 000 220  
12/08/18 Một Ân Nhân via Cvk 70 Lê Dũng 500 000 22  
16/08/18 Cvk 58 AC Lý & Chi Saigon 20 000 000 881  
20/08/18 Nhóm Café Cao Thượng Saigon 5 000 000 217 lần 8
  Cvk 69 AC Huy & Yến USA 1 000 000 43 lần 8
  Cvk 64 AC Quý & Thêu Saigon 8 000 000 348 lần 4
21/08/18 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1 000 000 43 lần 6
Tháng 9          
01/09/18 Tony Nails Coffee Saigon 5 000 000 215 lần 5
  Cô Nguyễn Thị Tuyết Lan via Cvk 70 Nguyễn Văn Huy 5 000 000 215  
08/09/18 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1 000 000 43 lần 7
09/09/18 Cvk 67 AC Nhật & Lựu Saigon 4 500 000 193  
14/09/18 Cvk 67 Hà Khánh Vân (con gái Cvk 67 Hà Văn Khánh) 10 000 000 429 lần 3
20/09/18 Nhóm Café Cao Thượng Saigon 6 000 000 258 lần 9
  Cvk 69 AC Huy & Yến USA 1 000 000 43 lần 9
21/09/18 AC Thiều & Hạ (con Cvk 67 AC Hùng & Lạc) 2 330 000 100  
24/09/18 Nhà Thuốc Bảo Quốc, Quận 4 via Bảo Khánh 200 000 9  
Tháng 10          
01/10/18 Tony Nails Coffee Saigon 2 000 000 86 lần 6
13/10/18 Cvk 72 AC Vũ Kim Cẩm Đường USA 1 160 000 50  
14/10/18 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1 000 000 43 lần 8
19/10/18 Bà Anna Phan Thị Liên via Cvk 62 Anh Lân 1 000 000 43  
20/10/18 Nhóm Café Cao Thượng Saigon 7 000 000 300 lần 10
  Cvk 69 AC Huy & Yến USA 1 000 000 43 lần 10
  Cvk 64 AC Quý & Thêu Saigon 8 000 000 343 lần 5
21/10/18 Cvk 71 Nguyễn Văn Hòa Saigon - Dak Mil 10 000 000 429 lần 2
23/10/18 Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Saigon 3 000 000 129 lần 5
28/10/18 Nguyễn Phan Thượng Nhân via Cvk 62 Anh Lân 1 000 000 43  
           
Tháng 11          
01/11/18 Tony Nails Coffee Saigon 2 000 000 86 lần 7
09/11/18 AC Nhân & Quang via Cvk 67 Hồ Đức Thảo 2 000 000 86  
  AC Nam & Loan via Cvk 67 Hồ Đức Thảo 2 000 000 86  
  AC Chiến & Hiền via Cvk 67 Hồ Đức Thảo 2 000 000 86  
  AC Tân & Thu via Cvk 67 Hồ Đức Thảo 2 000 000 86  
  Cvk 67 AC Thảo & Huệ Dak Mil 2 000 000 86  
  Anh Hồ Đắc Hậu via Cvk 67 Hồ Đức Thảo 2 500 000 107  
11/11/18 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1 000 000 43 lần 9
20/11/18 Nhóm Café Cao Thượng Saigon 8 000 000 343 lần 11
  Cvk 69 AC Huy & Yến USA 1 000 000 43 lần 11
           
28/11/18 Cvk 65 RP Nguyễn Văn Đích Singapore 50 000 000 2 146  
30/11/18 Cvk 71 Lương Thế Vinh Saigon 30 000 000 1 288  
  Cvk 73 RP Nguyễn Thế Tuyển (200 CAD) Canada 3 500 000 150  
           
Tháng 12          
01/12/18 Tony Nails Coffee Saigon 3 000 000 129 lần 8
  Cvk 69 AC Huy & Yến Ohio, USA 1 000 000 43 lần 12
  Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) Pensylvania, USA 500 000 21  
  Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) Ohio. USA 500 000 21  
  Minh Phạm, 7 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 116 500 5  
  Hannah Phạm, 5 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 116 500 5  
  John Phạm, 4 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 116 500 5  
  Cecile Phạm, 1 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 116 500 5  
02/12/18 Cvk 96 Đặng Nhật Hưng Kontum - Saigon 2 000 000 86  
           
  Total   742 026 000 32 443