new picture 6

 

banniere-donation
flechebas

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền

Đang trực tuyến

Đang có 181 khách và không thành viên đang online

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

Ý LỄ LM NGUYỄN NGỌC TÂM, chủ tịch KMF, DÂNG năm 2018

Ý LỄ  
(RP NGUYỄN NGỌC TÂM CVK 62 DÂNG)  
    (toàn bộ Bổng Lễ chuyển về giúp Người Nghèo Kontum và Trạm Xá Cố Cao)      
           
Ngày Người xin Ý chỉ Liên hệ với người xin Góp VND Góp USD
           
Năm 2018          
Tháng 02          
Thứ Ba 20/02 Cvk 66 Phan Trọng Mỹ Cầu Bình An 500 000  
Thứ Tư 21/02 Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Phê rô & Anna Ông Bà Nội 250 000  
Thứ Năm 22/02 Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Gioan & Maria Song Thân 250 000  
Thứ Sáu 23/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 24/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 27/02 Hai Cháu Tuân & Diễm Tạ Ơn & Cầu Bình An Năm Mới 500 000  
Thứ Tư 28/02 Bà Vương Thị Hiền Matta Thân Mẫu 500 000  
           
Tháng 03          
Thứ Năm 01/03 Cvk 65 Trần Ngọc Bích Têrêxa Maria Nguyễn Thị Mỹ, Vợ 1 000 000  
Thứ Sáu 02/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 03/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 06/03 Cvk 62 AC Lân & Giáo Ông Bà Tổ Tiên 250 000  
Thứ Tư 07/03 Cvk 62 AC Lân & Giáo Các Cha Giáo CVK   250 000  
Thứ Năm 08/03 Cvk 62 AC Lân & Giáo Phê rô & Lucia Ông Bà Ngoại 250 000  
Thứ Sáu 09/03 Chị Kim Yến Ông Bà Tổ Tiên 400 000  
Thứ Bảy 10/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 13/03 Hai Cháu Tuân & Diễm Ông Bà Tổ Tiên 500 000  
Thứ Tư 14/03 Đại gia đình Cvk 64 Trịnh Quang Minh Ông Bà Tổ Tiên 500 000  
Thứ Năm 15/03 Đại gia đình Cvk 64 Trịnh Quang Minh Tạ Ơn & Cầu Bình An Năm Mới 500 000  
Thứ Sáu 16/03 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino Thân Phụ 500 000  
Thứ Bảy 17/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Ba 20/03 Cvk 66 Phan Trọng Mỹ Dzoãn Phượng Giỗ 30 ngày 500 000  
Thứ Tư 21/03 Cvk 69 Joseph Khin Giuse & Maria, Phêrô & Catarina Song Thân Nội Ngoại 500 000  
Thứ Năm 22/03 Cô Vũ Bảo Châu Cầu Bình An, Xin Ơn Chữa Lành 500 000  
Thứ Sáu 23/03 Cvk 96 Đặng Nhật Hưng Maria Phạm Thị Soi Nhạc Mẫu, Giỗ 100 ngày 300 000  
Thứ Bảy 24/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Hai 26/03 Gia đình CVK BMT Sr Maria Anna Phan Thị Hải (em Anh Cvk 62 Phan Ngọc Chính) 500 000  
Thứ Ba 27/03 Nhóm Cựu Học Sinh Lasan Antôn Martinô Thân Phụ Cvk 67 Xuân Quang 500 000  
Thứ Tư 28/03 Lớp CVK 67 Antôn Martinô Thân Phụ Cvk 67 Xuân Quang 500 000  
           
  Tam Nhật Vượt Qua        
Tháng 04          
  Tuần Bát Nhật Phục Sinh        
           
Thứ Sáu 06/04 Cvk 69 Joseph Khin Cầu Bình An, Xin Ơn Chữa Lành 500 000  
Thứ Bảy 07/04 Cvk 66 Phan Trọng Mỹ Dzoãn Phượng Giỗ 49 ngày 500 000  
Thứ Ba 10/04 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Anna Ông Bà Nội 200 000  
Thứ Tư 11/04 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Maria Song Thân 200 000  
Thứ Năm 12/04 Cvk 64 AC Lan & Trân Đôminicô & Phê rô Hai Em Trai 200 000  
Thứ Sáu 13/04 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino Đậu Xuân Thân Phụ 500 000  
Thứ Bảy 14/04 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
CN 15/04 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Đôminicô Hà Trọng Thuỷ Nhạc Phụ   100
Thứ Ba 17/04 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Đôminicô Hà Kim Tính Chồng, Giỗ 5 năm   100
Thứ Tư 18/04 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Các Linh Hồn nơi Luyện Tội   100
Thứ năm 19/04 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại   100
Thứ Sáu 20/04 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Tạ Ơn & Cầu Bình An 500 000  
Thứ Bảy 21/04 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
CN 22/04 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Trương Văn Một     100
Thứ Ba 24/04 Cvk 66 Phan Trọng Mỹ Anna Nguyễn Thị Hòa Thân mẫu, giỗ 26 năm 500 000  
  RP Bok Tâm Maria Nguyễn Thị Hiền Chị    
Thứ Tư 25/04 Cvk 62 AC Lân & Giáo Anna & Phê rô Song Thân 250 000  
Thứ Năm 26/04 Cvk 62 AC Lân & Giáo Giuse & Lucia Song Thân 250 000  
Thứ Sáu 27/04 Chị Kim Yến Gioan Nguyễn Phú Thân Phụ, Giỗ 38 năm 400 000  
Thứ Bảy 28/04 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
Tháng 05          
Thứ Năm 03/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Sáu 04/05 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino Đậu Xuân Thân Phụ 500 000  
Thứ Bảy 05/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 08/05 Cvk 73 Viên Đức Huy Phaolô Viên Văn Sử Thân Phụ 250 000  
Thứ Bảy 12/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Hai 14/05 Chị Kim Yến Têrêxa Nguyễn Thị Tố Nga Em, Giỗ 17 năm 400 000  
Thứ Tư 16/05 Cvk 69 Phạm Công Thành Maria Ngô Thị Quá Thân Mẫu, Giỗ 7 năm 1 000 000  
Thứ Bảy 19/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Năm 24/05 Cvk 65 Nguyễn Hữu Chánh Phêrô & Têrêxa Ông Bà 500 000  
Thứ Sáu 25/05 Cvk 66 Phan Trọng Mỹ Dzoãn Phượng Hiền Thê, Giỗ 100 ngày 500 000  
Thứ Bảy 26/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
CN 27/05 Chị Kim Yến Gioan Nguyễn Phú Thân Phụ, Giỗ 38 năm 400 000  
Thứ Hai 28/05 Chị Kim Yến Phêrô Lê Toàn Đề Ông Ngoại, Giỗ 51 năm 400 000  
Thứ Năm 31/05 Cvk 67 Đỗ Thế Hùng Vinh Sơn Chú, Giỗ Tuần 7 500 000  
           
Tháng 06          
Thứ Sáu 01/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 02/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 05/06 Đội Banh CVK Saigon Chị Rosa Hồng Lan (Hải Vân) Giỗ Tuần 7 500 000  
Thứ Tư 06/06 Cvk 62 AC Kiêm & Thủy Cầu Bình An 300 000  
Thứ Năm 07/06 Cvk 73 Hoàng Minh Hùng Maria Hoàng Thị Loan Chị, Giỗ 40 năm 500 000  
Thứ Sáu 08/06 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino Đậu Xuân Thân Phụ 500 000  
Thứ Bảy 09/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 12/06 Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Phêrô Thân Phụ, Giỗ 2 năm 250 000  
Thứ Tư 13/06 Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Maria Thân Mẫu, Giỗ 11 năm 1 000 000  
Thứ Bảy 16/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
Thứ Bảy 23/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Bảy 30/06 Chị Kim Yến Ông Bà Tổ Tiên 400 000  
           
Tháng 07          
Thứ Sáu 06/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 07/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Sáu 13/07 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino Đậu Xuân Thân Phụ 500 000  
Thứ Bảy 14/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Hai 16/07 Cvk 95 Lưu Văn Hữu Têrêxa Võ Thị Liễu Thân Mẫu, Giỗ 4 năm 500 000  
Thứ Năm 19/07 CVK Nam Cali Maria Phạm Thị Yểng Thân Mẫu Cvk 67 Trần Quang Trung 2 300 000  
Thứ Bảy 21/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
Thứ Tư 25/07 Chị Kim Yến Maria Lê Thị Liên Thân Mẫu, Giỗ 33 năm 400 000  
Thứ Năm 26/07 CVK Nam Cali Maria Phạm Thị Yểng Thân Mẫu Cvk 67 Trần Quang Trung 2 300 000  
Thứ Bảy 28/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
Tháng 08          
Thứ Tư 01/08 Chị Kim Yến Lm Phaolô Nguyễn Công Minh Em, Giỗ 5 năm 400 000  
Thứ Năm 02/08 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 500 000  
Thứ Sáu 03/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 04/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
CN 05/08 Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Antôn Nguyễn Đình Cường Anh ruột, Giỗ 1 năm 1 000 000  
Thứ Năm 09/08 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 500 000  
Thứ Sáu 10/08 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino Đậu Xuân Thân Phụ 500 000  
Thứ Bảy 11/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 14/08 Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh Tạ Ơn & Cầu Bình An 500 000  
Thứ Tư 15/08 Cvk 67 Trần Quốc Tuấn Tạ Ơn & Cầu Bình An 500 000  
Thứ Năm 16/08 Cvk 68 Lê Thành Thu Tạ Ơn & Cầu Bình An 300 000  
Thứ Sáu 17/08 Các con Cvk 65 Trần Ngọc Bích Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ Thân Mẫu, Giỗ 2 năm 1 000 000  
Thứ Bảy 18/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
Thứ Ba 21/08 Các con Cvk 65 Trần Ngọc Bích Giuse Trần Hữu Tùng Ông Nội, Giỗ 12 năm 500 000  
Thứ Tư 22/08 Một người xin Ơn như ý 300 000  
Thứ Năm 23/08 Cvk 67 Trần Quốc Tuấn Ông Bà Tổ Tiên 500 000  
Thứ Sáu 24/08 CVK 73 Saigon Phêrô Vũ Minh Niên Bạn, Giỗ Tuần 7 500 000  
Thứ Bảy 25/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
CN 26/08 Cvk 58 Lý & Chi Tạ Ơn & Cầu Bình An 500 000  
           
Tháng 09          
Thứ Bảy 01/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Năm 06/09 Cvk 93 AC Thiện & Oanh Tạ Ơn Kỷ niệm 10 năm Hôn Phối 1 000 000  
Thứ Sáu 07/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 08/09 Cvk 66 Phan Trọng Mỹ Dzoãn Phượng Hiền Thê, Giỗ 200 ngày 500 000  
Thứ Sáu 14/09 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino Đậu Xuân Thân Phụ 500 000  
Thứ Bảy 15/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 18/09 Cvk 70 Lê Dũng Maria Lê Phạm Cát Nhã Con Gái, Giỗ 10 năm 500 000  
Thứ Tư 19/09 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 250 000  
Thứ Năm 20/09 Chị Kim Yến Phaolô Nguyễn Văn Lan Chú, Giỗ 32 năm 400 000  
Thứ Sáu 21/09 CVK Saigon Maria Đậu Thị Xuân Thân Mẫu Cvk 67 AC Hiền Điệp 500 000  
Thứ Bảy 22/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 25/09 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Anna Ông Bà Nội 250 000  
Thứ Tư 26/09 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 250 000  
Thứ Năm 27/09 Cvk 68 Lê Thành Thu RP Tôma Lê Thành Ánh Bác, Giỗ 10 năm 300 000  
Thứ Bảy 29/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
Tháng 10          
Thứ Tư 03/10 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 250 000  
Thứ Năm 04/10 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Maria Song Thân 250 000  
Thứ Sáu 05/10 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 06/10 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Tư 10/10 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 250 000  
Thứ Bảy 13/10 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Bảy 20/10 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
Thứ Tư 24/10 Chị Hai Thoại Tạ Ơn & Cầu Bình An 500 000  
Thứ Năm 25/10 ÔB Khang & Liên (Biên Hòa) Tạ Ơn & Cầu Bình An 500 000  
Thứ Sáu 26/10 ÔB Khang & Liên (Biên Hòa) Ông Bà Tổ Tiên 500 000  
Thứ Bảy 27/10 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 30/10 Chị Kim Yến Phaolô Nguyễn Thanh Hải Em, Giỗ 45 năm 400 000  
           
Tháng 11          
Thứ Sáu 02/11 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 03/11 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
Thứ Ba 06/11 AC Phú & Khuê BMT Gioan Baotixita   300 000  
Thứ Tư 07/11 AC Phú & Khuê BMT Antôn   300 000  
Thứ Năm 08/11 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Các Linh Hồn nơi Luyện Tội   100
Thứ Sáu 09/11 Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Antôn Nguyễnn Đình Tĩnh Thân Phụ, Giỗ 17 năm 1 000 000  
Thứ Bảy 10/11 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
CN 11/11 Cvk 60 Đặng Minh Chính Giuse & Phanxicô Xavier   100
           
Thứ Ba 13/11 AC Phú & Khuê BMT Tạ Ơn   300 000  
Thứ Tư 14/11 AC Phú & Khuê BMT Cầu Bình An   300 000  
Thứ Năm 15/11 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Đôminicô Hà Kim Tính   100
Thứ Sáu 16/11 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại   100
Thứ Bảy 17/11 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
CN 18/11 Cvk 60 Đặng Minh Chính Giuse & Phanxicô Xavier   100
           
Thứ Ba 20/11 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Ông Bà Tổ Tiên 250 000  
Thứ Tư 21/11 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Tứ Thân Phụ Mẫu : Phêrô, Anna, Giuse, Lucia 250 000  
Thứ Năm 22/11 Kmf Chị Phạm Thị Tâm SrTêrêsa Thanh Liên & các Ân Nhân   100
Thứ Sáu 23/11 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Các Nam Nữ Tu Sĩ giáo phận Kontum đã qua đời   100
Thứ Bảy 24/11 Cvk 73 Viên Đức Huy Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại 500 000  
CN 25/11 CVK BMT Cvk 64 Anh Lập, Anh Minh & Các CVK đã qua đời 500 000  
           
Thứ Ba 27/11 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Các Cha Linh Hướng, Cha Phêrô Trịnh Thiên Thu 250 000  
Thứ Tư 28/11 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Các Cha Bề Trên, Các Cha Giáo 250 000  
Thứ Năm 29/11 Cvk 65-66 Phan Trọng Mỹ Phêrô Phan Trọng Bích Thân Phụ, Giỗ 41 năm 500 000  
Thứ Sáu 30/11 Cvk 64 AC Quý & Thêu Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại 500 000  
           
Tháng 12          
Thứ Bảy 01/12 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
CN 02/12 Chị Kim Yến Phêrô Vũ Thanh Sơn Chồng, Giỗ 10 năm 400 000  
Thứ Ba 04/12 Cvk 68 Khánh & Liễu Ông Bà Nội Ngoại   500 000  
Thứ Tư 05/12 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Ông Bà, Tổ Tiên họ Nguyễn 250 000  
Thứ Năm 06/12 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Tứ Thân Phụ Mẫu : Phêrô & Anna, Giuse & Lucia 250 000  
Thứ Sáu 07/12 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 08/12 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
CN 09/12 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 250 000  
Thứ Hai 10/12 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 250 000  
Thứ Ba 11/12 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 250 000  
Thứ Tư 12/12 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 250 000  
Thứ Năm 13/12 Cvk 96 Đặng Nhật Hưng Maria Phạm Thị Soi Nhạc Mẫu, Giỗ giáp năm 500 000  
Thứ Sáu 14/12 Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh Maria Lê Thị Đức Hinh Thân Mẫu, Giỗ 7 năm 500 000  
Thứ Bảy 15/12 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
  Total 2018     62 550 000 1 200
           
           
Liên lạc tại VN : Nguyễn Anh Võ Cvk 67        
  0917 377 160