banniere-donation
flechebas

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền

Số người truy cập từ tháng 03- 2017

5.png3.png8.png3.png6.png2.png
Today136
Yesterday424
This week3737
This month18341
Total538362

Thứ bảy, 25 Tháng 9 2021

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

ÂN NHÂN KMF 2020/KMF 2020 BENEFACTORS (UPDATE)


ÂN NHÂN KMF NĂM 2020/KMF 2020 BENEFACTORS

UPDATE/TÍNH ĐẾN NGÀY 10.10.20

Jan'20

 

 

01/01/20

Ṃs. LeDung Vu

98

PayPal - 100

Roseville, CA

01/01/20

Ṃrs. Bao Loc Nguyen (via Rev. Hai Ha)

345

500 AUD

Australia

01/03/20

Group Mr. Chinh Dang

1,900

 

Grand Prairie, TX

 

1) Mrs. Lai V Trinh - 50

 

 

 

 

2) Mr.&Mrs. Tao V Vu - 500

 

 

 

 

3) Mr.&Mrs. Son H Le - 400

 

 

 

 

4) Mr.&Mrs. Pham V Nguyen - 200

 

 

 

 

5) Mr.&Mrs. Hung T Doan - 100

 

 

 

 

6) Mr.&Mrs. Tong T Nguyen - 50

 

 

 

 

7) Mr.&Mrs. Thong V nguyen - 100

 

 

 

 

8) Mr.&Mrs. Chinh M Dang - 100

 

 

 

 

9) Mr.&Mrs. Son H Le - 400

 

 

 

01/11/20

Four Star Lawn Care

100

 

Wichita, KS

01/11/20

Mr. Peter Nguyen

720

 

Beltsville, MD

01/11/20

Mr.&Mrs. Phong Vu - Toni

100

 

Laguna Niguel, CA

01/11/20

Cvk67 Quang Nguyen - Huong

1,000

 

Irvine, CA

01/11/20

Mr.&Mrs. Binh Nguyen - Thu Hang

50

 

San Lorenzo, CA

01/14/20

Cvk66 Dai Q Dau

293

PayPal - 300

Woodstock, GA

01/17/20

Mrs. Tam Thanh Pham

800

 

Sandy Spings, GA

01/17/20

Abbvie Employee Eng. Fund - Cvk71 Y Nguyen

30

 

San Jose, CA

01/22/20

Cvk56 Ly Nguyen

50

 

Philadelphia, PA

01/26/20

Group Cvk Montreal

1,520

 

Montreal, Canada

 

1) Mr.&Mrs. cvk62 The & Tam

 

 

 

 

2) Mr.&Mrs. cvk65 Huong & Loan

 

 

 

 

3) Mr.&Mrs. cvk65 Tri & Cuc

 

 

 

 

4) Mr.&Mrs. cvk69 Thieu & Huong

 

 

 

 

5) KMF Members (cvk69 Thieu & Huong)

 

 

 

 

6) Mr. cvk69 Hoang Tran

 

 

 

01/28/20

Ms. Christine Van Nham

200

 

Atlanta, GA

01/28/20

Mrs. Yvonne Hill

20

 

Wellington, KS

01/28/20

Benevity Fund

65

 

USA

01/28/20

Mr.&Mrs. Hoa Nguyen

100

 

Grand Prairie, TX

01/31/20

Network For Good

251

 

Austin, TX

01/31/20

Abbvie Employee Eng. Fund - Cvk71 Y Nguyen

45

 

San Jose, CA

Feb'20

 

 

02/14/20

Cvk58 Mike Nhang Cao - Thuy

300

 

Yukon, OK

02/14/20

Mr.&Mrs. Quang P Le - Suong Nguyen

100

 

San Diego, CA

02/14/20

Mr.&Mrs. Phong Vu - Toni

100

 

Laguna Niguel, CA

02/15/20

Hue Cao Inc. - USA Nails

800

 

Woodstock, GA

02/15/20

CVK68 Tha Huong Nguyen - Lan

200

 

Houston, TX

02/15/20

Mr. Lynh Nguyen

6,325

 

San Jose, CA

02/23/20

Amazon Smile  Charity

83

 

USA

 

Start of The 2020 Lent Season Fundraising

 

02/28/20

Benevity Fund

486

 

USA

02/28/20

Cvk35 Kim Mien Huynh

200

 

San Jose, CA

02/28/20

Mr. Michael Nguyen

1500

 

Cary, NC

02/28/20

Cvk63 Minh T Nguyen

60

 

Richmont, TX

02/28/20

Cvk62 Joseph Nguyen - Mary

300

 

Somerset, NJ

02/28/20

Mrs. Tam Thanh Pham

1,200

 

Sandy Spings, GA

02/28/20

Cvk71 Khanh Dang - Huong

300

 

San Jose, CA

Mar'20

 

 

03/05/20

Cvk69 Hung V Tran

400

 

Arlington, TX

03/05/20

Mr.&Mrs. Diem Ha - Tram Tran

100

 

San Leandro, CA

03/05/20

Cvk67 Frank Hoang - Hong

200

 

Santa Clara, CA

03/05/20

Cvk41 Nhiem Nguyen

300

 

Garden Grove, CA

03/05/20

Mr.&Mrs. Nghiem Nguyen

50

 

San Jose, CA

03/05/20

Cvk64 Nguyen V Mai

100

 

Stanton, CA

03/05/20

Mr.&Mrs. Tien N Tuong - Tam Nguyen

200

 

San Jose, CA

03/05/20

Abbvie Employee Eng. Fund - Cvk71 Y Nguyen

30

 

San Jose, CA

03/05/20

Mr. Lynh Nguyen

6,141

 

San Jose, CA

03/08/20

Ṃs. LeDung Vu

293

PayPal - 300

Roseville, CA

03/12/20

Cvk72 Dung V Nguyen

134

Paypal - 200CAD

Ontario, Canada

03/12/20

Mr.&Mrs. Khanh Tran - Luan

68

PayPal - 70

San Jose, CA

03/12/20

Mr. Phuong M Ha

98

PayPal - 100

Sandy Springs, GA

03/12/20

Mr.&Mrs. Van Vu

98

PayPal - 100

Fort Worth, TX

03/13/20

Mr.&Mrs. Phong Vu - Toni

100

 

Laguna Niguel, CA

03/13/20

Cvk63 Toan Q Dau - TP Nu Tran

100

 

Nottingham, MD

03/13/20

Cvk65 Phuong A Nguyen - TThuy

200

 

Seattle, WA

03/14/20

Ms. Tu Ngo

500

 

Orangevale, CA

03/14/20

Mr.&Mrs. Phong Le - Xuan

50

 

Broken Arrow, OK

03/14/20

Four Star Lawn Care

100

 

Wichita, KS

03/20/20

Legacy Nails & Spa - My Đinh

100

 

Pooler, GA

03/20/20

Cvk58 Thai X Nguyen

500

 

Happy Valley, OR

03/22/20

Hue Cao Inc. - USA Nails

800

 

Woodstock, GA

03/22/20

Mr. Cong Dinh (via cvk66 Dai Dau)

100

 

Woodstock, GA

03/25/20

Cvk61 Ai Truong - Yen

120

 

Ontario, CA

03/25/20

Dr.&Mrs. Joel - Carol Weigand

1,000

 

Wellington, KS

03/26/20

Cvk55 Vung Tran - Thuy

200

 

Lincoln, NE

03/26/20

Mr.&Mrs. Dao Nguyen - ThuHong

200

 

Conyers, GA

03/26/20

Mrs. Soa Nguyen

100

 

San Jose, CA

03/26/20

Cvk50 Peter Khai Nguyen

250

 

Conyers, GA

03/26/20

Love & Care Nails II - Quynh & Hoa Nguyen

500

 

Covington, GA

03/26/20

Mrs. Elizabeth Pham (Cvk58 Pham Dinh Hap RIP)

200

 

Snohomish, WA

03/26/20

Mr. Phat Khong

100

 

Bellingham, WA

03/29/20

Mr.&Mrs. Robert Zeka - Patricia

100

 

Wellington, KS

03/29/20

Cvk65 Ngo V Nguyen - Phuoc

200

 

Manassas, VA

03/29/20

Mr.&Mrs. Loc Phan - Hien Hanh

100

 

Garden Grove, CA

03/29/20

Cvk55 Nguyen P Dang - Hanh

100

 

Rochester, MN

03/29/20

Mrs. Tam Thanh Pham

200

 

Sandy Spings, GA

03/31/20

Mr.&Mrs. Dao Truong - Mai

200

 

Littleton, CO

03/31/20

Cvk70 Tan Nguyen - Hoang

200

 

Spring, TX

03/31/20

Cvk72 Duong Vu

146

PayPal - 150

San Leandro, CA

03/31/20

Mr. Lynh Nguyen

5,925

 

San Jose, CA

Apr'20

 

 

04/04/20

Prof.&Mrs. Jerry Tan

1,500

Bank Transfer 1500 USD

Nanyang, Singapore

04/07/20

Anonymous

970

via Fidelity Charitable

Cincinnati, OH

04/09/20

Cvk58 Minh Nguyen - Trieu

300

 

Corona, CA

04/09/20

Cvk56 Ly Nguyen

50

 

Philadelphia, PA

04/09/20

Cvk62 Rev. Tam N Nguyen

400

 

Tulsa, OK

04/11/20

Four Star Lawn Care

150

 

Wichita, KS

04/11/20

Mr.&Mrs. Binh Nguyen - Thu Hang

50

 

San Lorenzo, CA

04/11/20

Mr. & Mrs. Vinh Dang - Natalie

244

PayPal - 250

Newark, CA

04/11/20

Mrs. Hong T Pham

203

PayPal - 200 EURO

Belgium

04/11/20

Thanh Diep Nguyen

98

PayPal - 100

USA

04/12/20

Mr.&Mrs. Hai Duong - Binh Ngo

50

 

Tampa, FL

04/12/20

Ms. Yvonne Hill

25

 

Wellington, KS

04/12/20

Cvk70 Hung Do - Trang

200

 

Norwalk, CA

04/12/20

Cvk71 Phong Nguyen - Diep

300

 

Seattle, WA

04/12/20

Mr.&Mrs. Phong Vu - Toni

100

 

Laguna Niguel, CA

04/19/20

Cvk69 Phi H Nguyen - Yen

200

 

Wheat Ridge, CO

04/19/20

Cvk65 Son Q Pham - Xuan

200

 

Arlington, TX

04/19/20

Mr. Hung Bui

100

 

Westbrook, ME

04/19/20

Abbvie Employee Eng. Fund - Cvk71 Y Nguyen

420

 

San Jose, CA

04/29/20

Group 'BEGGARS For LOVE' -  Loc John Tran

1,100

 

Union City, CA

 

1) Mr. Luc Vu - 100

 

 

 

 

2) Duy Dinh - 100

 

 

 

 

3) Loc John Tran - Huyen - 200

 

 

 

 

4) Mr. Dong Tran - 40

 

 

 

 

5) Toan Bao - 100

 

 

 

 

6) Mr.&Mrs. Quang On & Family - 200

 

 

 

 

7) Mr.&Mrs. Tich V Truong - 100

 

 

 

 

8) Mr.&Mrs. Le V Hoang - 100

 

 

 

 

9) Ms. Thuy Hoang - 20

 

 

 

 

10) Trang / An / Khiem / Nhi - 40

 

 

 

 

11) Kim Quy & Thuy Cao - 100

 

 

 

04/29/20

ITW Corporate Disbursement - Truc Nguyen

300

 

Glenview, IL

04/29/20

Mr. Lynh Nguyen

5,752

 

San Jose, CA

May'20

 

 

05/09/20

Anonymous

1530

via Rev. Tam N Nguyen

Tulsa, OK

05/15/20

Mrs. Phou P. Ho (Cvk66 Anton Kim Ho)

200

 

Modesto, CA

05/15/20

Cvk68 Anh H Luu - Kim Cuc

150

 

Ontario, Canada

05/15/20

Cvk55 Thanh D Ngo - Lan

100

 

Dorchester Ctr, MA

05/15/20

Four Star Lawn Care

150

 

Wichita, KS

05/15/20

Mr.&Mrs. Phong Vu - Toni

100

 

Laguna Niguel, CA

05/19/20

Group 'BEGGARS For LOVE' -  Loc John Tran

300

 

Union City, CA

 

12) Mr. Cory Hoang - 100

 

 

 

 

13) Maria Kim Tu - 200

 

 

 

05/25/20

Amazon Smile  Charity

55

 

USA

05/25/20

Cvk65 An Tran - Yen

146

PayPal - 150

San Diego, CA

05/25/20

Phuoc Pham

49

PayPal - 50 - Emergency Fund

USA

05/25/20

Mr. & Mrs. Vinh Dang - Natalie

195

PayPal - 200 - Emergency Fund

Newark, CA

05/25/20

Ms. Anna Nguyet Doan

200

Emergency Fund

Woodstock, GA

05/25/20

Ms. LeDung Vu

300

Emergency Fund

Roseville, CA

05/28/20

Prof.&Mrs. Jerry Tan

1,500

Emergency Fund

Nanyang, Singapore

05/28/20

Cvk75 Hoang Tran - Thuy

1,000

Emergency Fund

Sachse, TX

05/28/20

Cvk69 Thanh Pham - Lan

500

Emergency Fund

Fountain Valley, CA

05/30/20

Cvk66 Dai Q Dau

200

Emergency - COVID - 50

Woodstock, GA

Jun'20

 

 

06/07/20

Mr. Phat Khong

200

Emergency Fund

Bellingham, WA

06/07/20

Mr. Tho Nguyen

98

Emergency - PayPal - 100

USA

06/07/20

Ms. Hoa Marian Nguyen

200

Emergency Fund

Conyers, GA

06/07/20

Mr.&Mrs. Tien N Tuong - Tam Nguyen

700

Emergency Fund

San Jose, CA

06/14/20

Four Star Lawn Care

150

 

Wichita, KS

06/14/20

Ms. Tu Ngo

1000

Emergency Fund

Orangevale, CA

06/14/20

Mr. Tuan Chau Nguyen

195

Emergency - PayPal - 200

USA

06/14/20

Mr.&Mrs. Phong Vu - Toni

100

 

Laguna Niguel, CA

06/21/20

Mrs. Tam Thanh Pham

500

 

Sandy Spings, GA

06/21/20

Cvk70 Thien Nguyen - Theu

100

 

Baldwin Park, CA

06/21/20

Mr.&Mrs. Pierre Kbriuh - Bui

100

 

Greensboro, NC

06/21/20

Mr.&Mrs. Dao Nguyen - ThuHong

200

Emergency Fund

Conyers, GA

06/21/20

Cvk63 Minh T Nguyen

60

Emergency Fund

Richmont, TX

06/21/20

Cvk66 Dai Q Dau

200

Emergency Fund - 50

Woodstock, GA

06/28/20

Cvk69 Hien V Tran - Dam

300

Emergency Fund

Crowley, TX

06/30/20

Abbvie Employee Eng. Fund - Cvk71 Y Nguyen

30

 

San Jose, CA

July'20

 

 

 

 

 

 

 

07/03/20

Cvk65 An Tran - Yen

147

Emergency - PayPal - 151

San Diego, CA

07/06/20

Cvk72 Dung V Nguyen

138

Emergency - Paypal - 200CAD

Ontario, Canada

07/06/20

Cvk56 Ly Nguyen

50

Emergency Fund

Philadelphia, PA

07/06/20

Cvk73 Hai X Nguyen - X Mai

500

Emergency Fund

Conyers, GA

07/06/20

Cvk65 Phuong A Nguyen - TThuy

100

Emergency Fund

Seattle, WA

07/12/20

Mr. Hung Bui

100

Emergency Fund

Westbrook, ME

07/12/20

Thanh Diep Nguyen

49

PayPal - 50 - Emergency Fund

USA

07/12/20

Mr.&Mrs. Phong Vu - Toni

100

 

Laguna Niguel, CA

07/12/20

Four Star Lawn Care

150

 

Wichita, KS

07/12/20

Mr.&Mrs. Liem Le -  ThuyAi

200

Emergency Fund

Conyers, GA

07/19/20

Mr. Stanley Vo

98

Emergency - PayPal - 100

USA

07/19/20

Mr.&Mrs. Tam Nguyen - Thu Ha

500

Emergency Fund

San Jose, CA

07/26/20

Abbvie Employee Eng. Fund - Cvk71 Y Nguyen

45

 

San Jose, CA

07/26/20

Mr.&Mrs. Ross Meeker - Dana

100

Emergency Fund

Wellington, KS

07/26/20

Cvk63 Toan Q Dau - TP Nu Tran

100

Emergency Fund

Nottingham, MD

07/26/20

Mr.&Mrs. Cuong Pham - ThuyTrang

2,000

Emergency Fund

Fremont, CA

07/26/20

CVK68 Tha Huong Nguyen - Lan

100

Emergency Fund

Houston, TX

07/26/20

Cvk71 Phong Nguyen - Diep

200

Emergency Fund

Seattle, WA

07/31/20

Benevity Fund

980

 

USA

Aug'20

 

 

08/01/20

Mrs. Pansy Phua

725

SGD 1000

Singapore

08/01/20

Cvk65 Rev. Dich V Nguyen and Family (Cố Đậu)

725

SGD 1000

Singapore

08/03/20

Cvk65 An Tran - Yen

196

PayPal - 201

San Diego, CA

08/09/20

Ms. LeDung Vu

293

PayPal - 300

Roseville, CA

08/09/20

Four Star Lawn Care

150

 

Wichita, KS

08/13/20

Amazon Smile  Charity

64

 

USA

08/16/20

Mr.&Mrs. Phong Vu - Toni

100

 

Laguna Niguel, CA

08/16/20

Mr.&Mrs. Peter Son Le (via Cvk60 Chinh Dang)

1,000

 

Grand Prairie, TX

08/16/20

Mr.&Mrs. Tan Nguyen (via Cvk60 Chinh Dang)

100

 

Grand Prairie, TX

08/16/20

Cvk67 Duc Do - Lan

300

 

Westminster, CA

08/16/20

Thanh Diep Nguyen

489

PayPal - 500

USA

08/23/20

Mr.&Mrs. Tien N Tuong - Tam Nguyen

300

 

San Jose, CA

08/30/20

Ms. Tracy Le

489

Paypal - 500

San Jose, CA

08/30/20

Benevity Fund

20

 

USA

08/30/20

Mrs. Lieu Nguyen

200

via Rev. Tam N Nguyen

Oklahoma City, OK

08/30/20

Mrs. Tam Thanh Pham

300

 

Sandy Spings, GA

08/30/20

Francis Nguyen (c/o Cvk67 Nam Nguyen)

221

300 CAD

Oakville, Ontario, Canada

08/30/20

Ms. Lisa Pham

600

 

Houston, TX

Sept'20

 

 

09/06/20

The Blackbaud Giving Fund

30

 

Charleston, SC

09/06/20

CVK68 Tha Huong Nguyen - Lan

100

 

Houston, TX

09/06/20

Cvk65 An Tran - Yen

247

PayPal - 253

San Diego, CA

09/06/20

Four Star Lawn Care

150

 

Wichita, KS

09/06/20

Ms. Maria Kim Tu

195

PayPal - 200

San Jose, CA

09/06/20

Anonymous

980

via Fidelity Charitable

Cincinnati, OH

09/13/20

Mr.&Mrs. Phong Vu - Toni

100

 

Laguna Niguel, CA

09/20/20

Mr. Phuong M Ha

98

PayPal - 100

Sandy Springs, GA

09/20/20

Mr.&Mrs. Tam Nguyen - Thu Ha

1,000

Lepers & Orphans

San Jose, CA

09/20/20

Mr.&Mrs. Kim Dinh

200

 

San Jose, CA

09/20/20

Vietnamese Eucharistic Youth Mov. (VEYM HQ)

13,000

Thiếu Nhi Thánh Thể - Medical Mission

Anaheim, CA

Oct'20

 

 

10/04/20

Prof.&Mrs. Jerry Tan

1,200

Bank Transfer 1200 USD

Nanyang, Singapore

10/04/20

Cvk65 An Tran - Yen

249

PayPal - 255

San Diego, CA

10/04/20

Four Star Lawn Care

150

 

Wichita, KS

10/04/20

Mr. Lynh Nguyen

400

 

San Jose, CA