new picture 6

 

banniere-donation
flechebas

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền

Đang trực tuyến

Đang có 185 khách và không thành viên đang online

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

NHÀ THỜ PHƯƠNG NGHĨA, GP KONTUM

NHÀ THỜ PHƯƠNG NGHĨA 

Ven Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức và bên hông Tiểu Chủng viện Thừa sai KONTUM, có Nhà thờ Phương Nghĩa của Giáo Xứ Phương Nghĩa.

 Hôm nay 26.11.2019 vào 9g30 sáng, ĐGM ALoixio Nguyễn Hùng Vị đến trao quyền Chánh xứ cho cha Anton Vũ Đình Long thay thế cha Giaon B. Hồ Quang Huyên.

 Hai cha cùng một lớp với nhau, cùng là con cái Giáo Xứ Vinh An Dak Mil, cùng từ Giáo xứ Dak Tuk về đây.

 Chúng ta cùng ĐGM Giáo phận KONTUM dâng lễ Tạ ơn cùng Giáo xứ Phương Nghĩa gồm trên 6000 giáo dân hoàn toàn người Kinh.

 Lm Phan Văn Bình

Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức

Chủng viện thừa sai Kontum

 

Nhà thờ Phương Nghĩa