banniere-donation
flechebas

 
What do you want to do ?
New mail
 
 
What do you want to do ?
New mail

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền

Số người truy cập từ tháng 03- 2017

1.png8.png8.png3.png1.png9.png
Today226
Yesterday330
This week2546
This month1591
Total188319

Chủ nhật, 05 Tháng 7 2020

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN, bút ký của Linh Mục Phan Văn Bình

Người Mục Tử Trường Sơn

Tập Bút Ký của cha Simon Phan Văn Bình,
qua 45 năm truyền giáo trên vùng Tây Nguyên,
Giáo Phận Kontum

 
Tập 1:

Documents/NguoiMucTuTruongSontap1.pdf

Tập 2:

Documents/NguoiMucTuTruongSontap2.pdf

Tập 3:

Documents/NguoiMucTuTruongSontap3.pdf

Tập 4:

Documents/NguoiMucTuTruongSontap4.pdf

Tập 5:

Documents/NguoiMucTuTruongSontap5.pdf

Tập 6:

Documents/NguoiMucTuTruongSontap6.pdf

Tập 7:

Documents/NguoiMucTuTruongSontap7.pdf

Tập 8:

Documents/NguoiMucTuTruongSontap8.docx.pdf