banniere-donation
flechebas

 
What do you want to do ?
New mail
 
 
What do you want to do ?
New mail

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền

Số người truy cập từ tháng 03- 2017

3.png3.png0.png9.png6.png9.png
Today358
Yesterday582
This week1446
This month13416
Total330969

Thứ tư, 20 Tháng 1 2021

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

NHỮNG NHÀ THỜ TRONG GIÁO PHẬN KONTUM

NHỮNG NHÀ THỜ TRONG GIÁO PHẬN KONTUM

Tập 1:

Documents/Nhung nha tho trong GP Kontum1.pdf

Tập 2: 

Documents/Nhung nha tho trong GP Kontum2.pdf

Tập 3:

Documents/Nhung nha tho trong GP Kontum3.pdf

Tập 4:

Documents/Nhung nha tho trong GP Kontum4.pdf

Tập 5:

Documents/Nhung nha tho trong GP Kontum5.pdf

Tập 6:

Documents/Nhung nha tho trong GP Kontum6.pdf

Tập 7:

Documents/NHUNG NHA THO TRONG GIAO PHAN KONTUM (tap7).pdf