banniere-donation
flechebas

 
What do you want to do ?
New mail
 
 
What do you want to do ?
New mail

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền

Số người truy cập từ tháng 03- 2017

1.png8.png8.png3.png1.png7.png
Today224
Yesterday330
This week2544
This month1589
Total188317

Chủ nhật, 05 Tháng 7 2020

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

Paul Seitz, Missionnaire intrépide - Đức Giám Mục Paul Seitz (Kim), vị thừa sai can trường (version bilingue)

Paul Seitz, Missionnaire intrépide - Đức Giám Mục Paul Seitz (Kim), vị thừa sai can trường

Auteur/Tác giả: Dom Jean- Louis de ROBIEN

Traducteur/Người dịch: Nhóm cựu chủng sinh Kontum (CVK)

Version bilingue français - vietnamien

Préface/Lời tựa

 Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISSIONNAIRE INTREPIDE (0).pdf

Chapitre I/Chương 1

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISSIONNAIRE INTREPIDE (1).pdf

Chapitre II/Chương 2

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISSIONNAIRE INTREPIDE (2).pdf

Chapitre III/Chương 3

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISSIONNAIRE INTREPIDE (3).pdf

Chapitre IV/Chương 4

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISSIONNAIRE INTREPIDE (4).pdf

Chapitre V/Chương 5

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISS IONNAIRE INTREPIDE (5).pdf

Chapitres 0-5/Chương 0-5

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISSIONNAIRE INTREPIDE (0, 1, 2,3,4,5).pdf

 

Cahier des photos/Hình ảnh

Documents/Cahier de photos-Mgr Seitz.pdf