banniere-donation
flechebas

 
What do you want to do ?
New mail
 
 
What do you want to do ?
New mail

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền

Số người truy cập từ tháng 03- 2017

2.png4.png2.png0.png2.png8.png
Today544
Yesterday904
This week1448
This month22857
Total242028

Thứ ba, 29 Tháng 9 2020

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

Paul Seitz, Missionnaire intrépide - Đức Giám Mục Paul Seitz (Kim), vị thừa sai can trường (version bilingue)

Paul Seitz, Missionnaire intrépide - Đức Giám Mục Paul Seitz (Kim), vị thừa sai can trường

Auteur/Tác giả: Dom Jean- Louis de ROBIEN

Traducteur/Người dịch: Nhóm cựu chủng sinh Kontum (CVK)

Version bilingue français - vietnamien

Préface/Lời tựa

 Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISSIONNAIRE INTREPIDE (0).pdf

Chapitre I/Chương 1

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISSIONNAIRE INTREPIDE (1).pdf

Chapitre II/Chương 2

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISSIONNAIRE INTREPIDE (2).pdf

Chapitre III/Chương 3

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISSIONNAIRE INTREPIDE (3).pdf

Chapitre IV/Chương 4

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISSIONNAIRE INTREPIDE (4).pdf

Chapitre V/Chương 5

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISS IONNAIRE INTREPIDE (5).pdf

Chapitre VI/Chương 6

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISS IONNAIRE INTREPIDE (6).pdf

Chapitre VII/Chương 7

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISS IONNAIRE INTREPIDE (7).pdf 

Chapitre VIII/Chương 8

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISS IONNAIRE INTREPIDE (8).pdf 

Chapitre IX/Chương 9

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISS IONNAIRE INTREPIDE (9).pdf

Chapitre X/Chương 10

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISSIONNAIRE INTREPIDE (10).pdf 

Chapitre XI/Chương 11

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISSIONNAIRE INTREPIDE (11).pdf

************************ 

Chapitres 0-11/Chương 0-11

Documents/THUA SAI CAN TRUONG - MISSIONNAIRE INTREPIDE (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11).pdf 

 

 

Cahier des photos/Hình ảnh

Documents/Cahier de photos-Mgr Seitz.pdf 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail