new picture 6

 

banniere-donation
flechebas

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền

Đang trực tuyến

Đang có 271 khách và không thành viên đang online

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

Đóng góp

 Hội Ái Hữu và Truyền Giáo Kontum (KMF)

Quí vị có thể đóng góp vào các chương trình KMF
 
bằng các cách sau đây:
 
(những đóng góp của quý vị đều được trừ thuế tại Mỹ và Pháp (qua KMF France))
 

1. Đóng góp trực tuyến (Donate Online) ở trang giupkontum.org hay www.helpkontum.org

2. Đóng góp trực tiếp (direct wiring) vào tài Khoản KMF như sau: số Routing: 026009593. Số Account:3250 4853 3887, c/o Bank of America,  150 S. California Ave., West Covina, CA 91790 USA.      ●Tel. 1-626-453-8400

3. Hoặc gởi ngân phiếu đề tên KMF về địa chỉ : Thanh Pham, 9108 Caladium Avenue, Fountain Valley, CA 92708, USA

    E-mail: ultfamThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ●Tel: 714-362-1446.

4. Hoặc chuyển ngân trực tiếp (wiring) như sau:

In USD: BOFAUS3N 026009593 3250 4853 3887

In foreign currency: BOFAUS6S 026009593 3250 4853 3887

5. Ở Việt Nam, xin anh chị em góp cho các anh đại diện từng nhóm, rồi chuyển về cho anh đại diện CVK ở Sàigòn.

    Hoặc chuyễn về cho anh đại diện KMF tại Việt nam: Nguyễn Anh Võ tại 12B  B1 Chung cư  Orient, 331 Bến Vân Đồn. Q.4. Tp.Sàigòn. Cell: 0917 377 160. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Những ân nhân ở Pháp hay các nước trong vùng EURO (Eurozone) có thể đóng góp bằng tiền euro trực tiếp vào chương mục của KMF France như sau:

    Banque : 3002 ; Indicatif : 08944 ; Numéro de compte : 0000070016Z ; Clé RIB : 57 ; Domiciliation : CL Montigny BTX Manet. Pour des virements internationaux : IBAN : FR49 3000 2089        4400 0007 0016Z57 ; Code BIC : CRLYFRPP

    Hoặc gởi ngân phiếu đề tên KMF France về địa chỉ :

    LES AMIS DE KONTUM, 91 RUE CHATEAUBRIAND,

    78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, France.

Tất cả những đóng góp của quý vị sẽ được khấu trừ thuế vào cuối năm, nếu quí vị ở Hoa Kỳ hay ở Pháp và sẽ được thư cám ơn của hội KMF. Hơn thế nữa, hàng tháng các linh mục CVK-KMF cầu nguyện cho quý vị và thân bằng quyến thuộc.

Đại diện cho các anh chị em nghèo túng và bệnh tật của giáo phận Kontum, xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của các bạn và qúy ân nhân. Xin Chúa thưởng công bội hậu cho mọi cử chỉ bác ái và việc lành phúc đức của chúng ta.