new picture 6

 

banniere-donation
flechebas

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền

Đang trực tuyến

Đang có 190 khách và không thành viên đang online

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

Hiển thị # 
Tựa đề Tác giả Lượt xem
KMF- Vidéo Super User 1060
Nhà Nội Trú Dak Ha Nguyễn Văn Tố 779
Vùng mưa Kontum Phung Tran 688
Thăm các em khuyến tật cha Đông-VIDEO Nguyễn Văn Tố 1049
Thăm nhà nội trú Pleikroi-VIDEO Nguyễn Văn Tố 1040
Thăm làng cùi Ia Kriêng- Nguyễn Văn Tố 1099
Chủng Viện Thừa Sai Kontum, trường xưa bạn cũ-VIDEO Nguyễn Văn Tố 687
Phòng khám Cao Thượng-VIDEO Nguyễn Văn Tố 1104
Cô nhi viện Vinh Sơn 5-VIDEO Nguyễn Văn Tố 1029
Cô nhi viện Vinh Sơn 6-VIDEO Nguyễn Văn Tố 1145