new picture 6

 

banniere-donation
flechebas

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền:

Đang trực tuyến

Đang có 209 khách và không thành viên đang online

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

Hiển thị # 
Tựa đề Tác giả Lượt xem
KMF- Vidéo Super User 953
Nhà Nội Trú Dak Ha Nguyễn Văn Tố 673
Vùng mưa Kontum Phung Tran 581
Thăm các em khuyến tật cha Đông-VIDEO Nguyễn Văn Tố 935
Thăm nhà nội trú Pleikroi-VIDEO Nguyễn Văn Tố 916
Thăm làng cùi Ia Kriêng- Nguyễn Văn Tố 984
Chủng Viện Thừa Sai Kontum, trường xưa bạn cũ-VIDEO Nguyễn Văn Tố 580
Phòng khám Cao Thượng-VIDEO Nguyễn Văn Tố 1005
Cô nhi viện Vinh Sơn 5-VIDEO Nguyễn Văn Tố 918
Cô nhi viện Vinh Sơn 6-VIDEO Nguyễn Văn Tố 982