■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

Hiển thị # 
Tựa đề Tác giả Lượt xem
KMF- Vidéo Super User 996
Nhà Nội Trú Dak Ha Nguyễn Văn Tố 719
Vùng mưa Kontum Phung Tran 630
Thăm các em khuyến tật cha Đông-VIDEO Nguyễn Văn Tố 986
Thăm nhà nội trú Pleikroi-VIDEO Nguyễn Văn Tố 970
Thăm làng cùi Ia Kriêng- Nguyễn Văn Tố 1032
Chủng Viện Thừa Sai Kontum, trường xưa bạn cũ-VIDEO Nguyễn Văn Tố 628
Phòng khám Cao Thượng-VIDEO Nguyễn Văn Tố 1051
Cô nhi viện Vinh Sơn 5-VIDEO Nguyễn Văn Tố 970
Cô nhi viện Vinh Sơn 6-VIDEO Nguyễn Văn Tố 1033