new picture 6

 

banniere-donation
flechebas

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền:

Đang trực tuyến

Đang có 159 khách và không thành viên đang online

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

Hiển thị # 
Tựa đề Tác giả Lượt xem
KMF- Vidéo Super User 902
Nhà Nội Trú Dak Ha Nguyễn Văn Tố 628
Vùng mưa Kontum Phung Tran 544
Thăm các em khuyến tật cha Đông-VIDEO Nguyễn Văn Tố 884
Thăm nhà nội trú Pleikroi-VIDEO Nguyễn Văn Tố 854
Thăm làng cùi Ia Kriêng- Nguyễn Văn Tố 937
Chủng Viện Thừa Sai Kontum, trường xưa bạn cũ-VIDEO Nguyễn Văn Tố 541
Phòng khám Cao Thượng-VIDEO Nguyễn Văn Tố 951
Cô nhi viện Vinh Sơn 5-VIDEO Nguyễn Văn Tố 870
Cô nhi viện Vinh Sơn 6-VIDEO Nguyễn Văn Tố 947