■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

Hiển thị # 
Tựa đề Tác giả Lượt xem
Tây Nguyên có gì lạ không em? (3/3) Nguyễn Anh Võ 679
Tây Nguyên có gì lạ không em? (2/3) Nguyễn Anh Võ 597
Tây Nguyên có gì lạ không em ? (1/3) Nguyễn Anh Võ 584
Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể -Thư cám ơn Sr. Bich Dung, sss Giám Tỉnh 827
Mission Kontum 03 – 05 / 2012 Trần Văn Hiền 501
Tường trình chuyến đi Pleiku – Kontum của KMF tháng 2/2013 Nguyễn Anh Võ & Nguyễn Văn Tố 878
Tường Trình thực hiện năm 2012 Nguyễn Anh Võ 514
Thu Chi TXCC 2012 Nguyễn Anh Võ 603
Vietnam Mission 2010 cha Bùi Đình Thân 548
Tường trình đại hội KMF 2008 Cha Nguyễn Ngọc Tâm 612