new picture 6

 

banniere-donation
flechebas

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền

Đang trực tuyến

Đang có 157 khách và không thành viên đang online

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

Thu Chi TXCC 2012

Thu Chi Trạm Xá Cố Cao 2012
           
Date Explanation Thu VND Chi VND # USD Tồn VND
           
03/01/12 Mua thuốc Quí 1/2012   36,000,000 1,715  
09/01/12 Chi phí TXCC tháng 1 & Tết   35,000,000 1,665  
23/02/12 Chi phí TXCC tháng 2 / 2012   25,000,000 1,200  
06/03/12 In thêm 52 cuốn TKN (52 x 25)   1,300,000 62  
18/03/12 Ứng tiền thuốc Quý 2   15,000,000 720  
29/03/12 Chi phí TXCC tháng 3 / 2012   30,000,000 1,440  
04/04/12 Thêm tiền thuốc Quý 2   40,000,000 1,925  
17/04/12 Brochures KMF    6,000,000 288  
20/04/12 In 2,400 sổ khám bệnh x 4,000 VND   9,600,000 460  
25/04/12 Chi phí TXCC tháng 4 / 2012   25,000,000 1,202  
07/05/12 In 1,000 cuốn "66 công thức dược thảo" x 25,000   25,000,000 1,202  
25/05/12 Tiền Thuốc TXCC tháng 6    31,050,000 1,489  
28/05/12 Chi phí TXCC tháng 5 / 2012   20,000,000 960  
25/06/12 Tiền Thuốc TXCC tháng 7   31,700,000 1,520  
  Chi phí TXCC tháng 6 / 2012   20,000,000 960  
30/06/12 Mua vé & CD Recital Piano tặng ân nhân TXCC   1,800,000 86  
05/07/12 Ứng tiền thuốc tháng 8   13,000,000 624  
27/07/12 Chi phí TXCC tháng 7 / 2012   22,000,000 1,056  
15/08/12 Thêm tiền thuốc tháng 8 & 9   32,600,000 1,563  
25/08/12 Chi phí TXCC tháng 8 / 2012   25,000,000 1,200  
15/09/12 Dầu dừa & Lá Neem TXCC tháng 9    5,670,000 270  
26/09/12 Chi phí TXCC tháng 9 / 2012   25,000,000 1,200  
04/10/12 Các vật dụng cần thiết cho nhóm Mục vụ sức khỏe   2,000,000 96  
06/10/12 Tiền Thuốc TXCC tháng 10   32,200,000 1,545  
29/10/12 Chi phí TXCC tháng 10/ 2012   30,000,000 1,440  
  Dầu dừa & Lá Neem tháng 10   3,500,000 170  
04/11/12 Tiền Thuốc TXCC tháng 11 & 12   30,000,000 1,440  
27/11/12 Chi phí TXCC tháng 11/ 2012   28,000,000 1,345  
  Dầu dừa & Lá Neem tháng 11    3,500,000 170  
27/12/12 Chi phí TXCC tháng 12/ 2012   20,000,000 960  
  Dầu dừa & Lá Neem TXCC tháng 12    8,830,000 425  
  Tạm ứng tiền thuốc tháng 1/2013   10,000,000 480  
           
10/01/13 Ân Nhân TXCC 2012        
   - Trong nước 394,350,000      
   - Hải ngoại 324,730,000      
           
  Total 719,080,000 643,750,000 30,878 75,330,000
           
   - Total Chi : 643,750,000 VND # 30,878 USD        
   - Lượt bệnh nhân Tây y : 18,228 người        
   - Lươt bệnh nhân dầu dừa, lá neem & thiên khí năng : 262 người      
   - Chi trung bình : 34,816 VND # 1.67 USD / bệnh nhân