banniere-donation
flechebas

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền

Số người truy cập từ tháng 03- 2017

5.png4.png0.png1.png9.png0.png
Today55
Yesterday849
This week904
This month20169
Total540190

Thứ ba, 28 Tháng 9 2021

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

DANH SÁCH XIN LỄ LM NGUYỄN NGỌC TÂM 2021

           
Ý LỄ  
(Rev Cvk 62 NGUYỄN NGỌC TÂM dâng)   
    (toàn bộ Bổng Lễ chuyển về giúp Người Nghèo Kontum và Trạm Xá Cố Cao)      
           
Năm 2021 Người xin Ý chỉ Liên hệ với người xin Góp VND Góp USD
           
Tháng 1          
Thứ Hai 11/01 Cvk 67 Đỗ Thế Hùng Tạ Ơn & Cầu Bình An 500'000  
Thứ Ba 12/01 Cvk 67 Đỗ Thế Hùng Cầu cho Các Thành Viên CVK & Thân Nhân vừa qua đời trong năm 2020 500'000  
Thứ Sáu 15/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250'000  
Thứ Bảy 16/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Ba 19/01 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Maria Trần Thị Chuyên Thân Mẫu, Giỗ 2 năm 500'000  
Thứ Bảy 23/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
           
Thứ Sáu 29/01 Cvk 64 AC Lan & Trân Tạ Ơn & Cầu Bình An 250'000  
Thứ Bảy 30/01 Cvk 64 AC Lan & Trân Cầu cho Các Tiên Nhân đã qua đời 250'000  
           
Tháng 2          
Thứ Năm 04/02 KMF Chị Hoàng Bích Các Linh Hồn & Cầu Bình An gia đình 1'000'000  
Thứ Sáu 05/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250'000  
Thứ Bảy 06/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Hai 08/02 Gia đình Chị Lạc (Cvk 67 Hùng Hướng) Tạ Ơn & Cầu Bình An 500'000  
Thứ Bảy 13/02 Mồng 2 Tết Tân Sửu Cầu cho Ông Bà Tổ Tiên    
Thứ Bảy 20/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
CN 21/02 Gia đình Chị Lạc (Cvk 67 Hùng Hướng) Cvk 67 Antôn Nguyễn Thế Hùng Giỗ 1 năm 500'000  
Thứ Bảy 27/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
           
  Total 2021     5'750'000 0
           
           
Liên lạc tại VN : Nguyễn Anh Võ Cvk 67        
  0917 377 160