banniere-donation
flechebas

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền

Số người truy cập từ tháng 03- 2017

5.png4.png0.png1.png5.png1.png
Today16
Yesterday849
This week865
This month20130
Total540151

Thứ ba, 28 Tháng 9 2021

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

DANH SÁCH ÂN NHÂN KMF ĐÓNG GÓP TẠI VIỆT NAM 2021

  Ân Nhân TXCC 2021        
  (tính từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021)        
           
Date Ân Nhân TXCC Ghi chú VND # USD  
Tháng 1          
           
03.01.21 Cvk 69 AC Huy & Yến Ohio, USA 1'000'000 43 lần 1
  Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) Pensylvania, USA 500'000 21 lần 1
  Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) Ohio. USA 500'000 21 lần 1
  Minh Phạm, 10 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115'000 5 lần 1
  Hannah Phạm, 8 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115'000 5 lần 1
  John Phạm, 6 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115'000 5 lần 1
  Cecile Phạm, 4 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115'000 5 lần 1
05.01.21 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1'000'000 43 lần 1
07.01.21 Quý Ân Nhân Australia (1,500 AUD x 17,600) via Bok Guru Hải 26'400'000 1'143 lần 1
20/01/21 Nhóm Café Cao Thượng Saigon, BMT, Pleiku, Kontum 4'000'000 173 lần 1
24/01/21 Cvk 93 AC Thiện & Oanh Saigon 3'000'000 130 lần 1
25/01/21 Cvk 61 Thầy Nguyễn Văn Tố Suisse 18'400'000 797 lần 1
  Quý Ân Nhân Canada via Cvk 66 Bok Thân 27'525'000 1'192 lần 1
           
  Total   82'785'000 3'582