banniere-donation
flechebas

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền

Số người truy cập từ tháng 03- 2017

5.png4.png0.png1.png9.png4.png
Today59
Yesterday849
This week908
This month20173
Total540194

Thứ ba, 28 Tháng 9 2021

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

Giáo Phận Kontum ngày nay: những con số

 

GIÁOPHẬN KONTUM: NĂM ĐỨC TIN 2012-2013

SỐ LIỆU GIÁO PHẬN KONTUM

 

I. DIỆN TÍCH: 25,225 Km2, bao gồm hai tỉnh GIA LAI và KONTUM (GIA LAI: 15,536 Km2, KONTUM: 9,689 Km2)

II. DÂN SỐ: 1,775,200 người; Giáo dân: 286,957 giáo dân (16,16%)

   - Gia Lai: 1,322,000 người; Giáo dân: 132,108 giáo dân (10%), bao gồm 1 thành phố trực thuộc, 2 thị xã và 14 huyện

   - Kontum: 453,200 người; Giáo dân: 154,849 giáo dân (34,16%), bao gồm 1 thành phố, 8 đơn vị hành chính cấp huyện.

III.  TỔ CHỨC GIÁO PHẬN KONTUM:

 1. Giám mục: Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh

 2. Tòa Giám Mục: 146 Trần Hưng Đạo, Tp Kontum

 3. Số linh mục: 110 linh mục; số cha sở: 60; số cha phó: 24

 4. Giáo dân: 286,957 giáo dân (16,16%); Kinh: 93,324 người; Thượng: 193,633 người

    a) Số cộng đoàn người Kinh có nhà thờ, nhà nguyện: 75, tổng cọng 75,688 giáo dân

    b) Số cộng đoàn người Kinh chưa có nhà thờ, nhà nguyện: 59, tổng cọng 14,264 giáo dân

    c) Số cộng đoàn người Thượng có nhà thờ, nhà nguyện: 200, tổng cọng 129,630 giáo dân

    d) Số cộng đoàn người Thượng chưa có nhà thờ, nhà nguyện: 286, tổng cọng 64,003 giáo dân

    e) Số giáo dân Thượng theo từng sắc tộc:

       - J'rai: 56,757

       - Sê Đăng: 51,277

       - Bahnar: 44,341

       - Rơ Ngao: 31,747

       - Xơdrăh: 4,263

       - H'lan: 2,928

       - Yeh: 2,315

       - Mường: 5

Giáo phận được chia ra làm hai miền: miền Kontum và miền Gia Lai.

 5. Miền Kontum

    DIỆN TÍCH: 9,689 Km2

    DÂN SỐ:  453,200 người; Giáo dân: 154,849 giáo dân (34,16%), bao gồm 1 thành phố, 8 đơn vị hành chính cấp  huyện.

    Gồm ba giáo hạt:

    - Giáo hạt Kontum: Lm quản hạt Giuse Đỗ Hiệu

    - Giáo hạt Đăk Hà: Lm quản hạt Phaolô Nguyễn Đức Hữu

    - Giáo hạt Dak Mot: Lm quản hạt Antôn Nguyễn Văn Binh

   Số cha sở: 27; số cha phó: 5

   Giáo dân: 154,849 giáo dân (34,16%); Kinh: 26,573 người; Thượng: 128,276 người

    a) Số cộng đoàn người Kinh có nhà thờ, nhà nguyện: 10, tổng cọng 19,476 giáo dân

    b) Số cộng đoàn người Kinh chưa có nhà thờ, nhà nguyện: 22, tổng cọng 7,107 giáo dân

    c) Số cộng đoàn người Thượng có nhà thờ, nhà nguyện: 116, tổng cọng 89,793 giáo dân

    d) Số cộng đoàn người Thượng chưa có nhà thờ, nhà nguyện: 119, tổng cọng 38,483 giáo dân

    e) Số giáo dân Thượng theo từng sắc tộc:

       - Sê Đăng: 50,597     

       - Rơ Ngao: 31,747

       - Bahnar: 25,927

       - J'rai: 10,499

       - Xơdrăh: 4,263

       - H'lan: 2,928

       - Yeh: 2,315

 6. Miền Gia Lai

    DIỆN TÍCH: 15,536 Km2

    DÂN SỐ:  1,322,000 người; Giáo dân: 132,108 giáo dân (10%), bao gồm 1 thành phố trực thuộc, 2 thị xã và 14 huyện.

    Gồm bảy Giáo hạt:

    - Giáo hạt Pleiku: Lm quản hạt Phêrô Nguyễn Văn Đông

    - Giáo hạt Ayunpa: Lm quản hạt F.X Lê Tiên

    - Giáo hạt An Khê: Lm quản hạt Giuse Phạm Minh Công

    - Giáo hạt Chư Păh: Lm quản hạt Phanxicô Assisi Phạm Ngọc Quang

    - Giáo hạt Chư Prông: Lm quản hạt Đaminh Mai Ngọc Lợi

    - Giáo hạt Chư Sê: Lm quản hạt Giuse Trân Sĩ Tín (CSsR)

    - Giáo hạt Mang Yang: Lm quản hạt Phaolô Nguyễn Văn Công (CSsR)

    Số cha sở: 33; số cha phó: 19

    Giáo dân: 132,108 giáo dân (10%); Kinh: 66,751 người; Thượng: 65,357 người

    a) Số cộng đoàn người Kinh có nhà thờ, nhà nguyện: 65, tổng cọng 56,212 giáo dân

    b) Số cộng đoàn người Kinh chưa có nhà thờ, nhà nguyện: 37, tổng cọng 7,157 giáo dân

    c) Số cộng đoàn người Thượng có nhà thờ, nhà nguyện: 84, tổng cọng 39,837 giáo dân

    d) Số cộng đoàn người Thượng chưa có nhà thờ, nhà nguyện: 167, tổng cọng 25,520 giáo dân

    e) Số giáo dân Thượng theo từng sắc tộc:

       - J'rai: 46,258 

       - Bahnar: 18,414

       - Sê Đăng: 680

       - Mường: 5