07-VS-5—27–Năm

Em Năm, lớp 4, là con thứ 6 trong gia đình có 9 anh chị em. Các em mồ côi cha. Mẹ đã già yếu, không làm việc được. Thấy em luẩn quẩn ở nhà, không được đi học, các Sơ thương tình mang về viện Cô Nhi để chăm sóc và nuôi dưỡng em. Vì thế, dù đã 12 tuổi, nhưng em mới học lớp 4. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.