07 Đăk Wok – 13.-A-BƯ

A Bư, lớp 6, 11 tuổi. * Em sinh ra trong gia đình rất nghèo. Bố em bị bệnh tâm thần. Mẹ hay đau ốm. Vì thế, chị cả phải bỏ học để đi làm thuê, giúp cho gia đình, nhưng vẫn không sao đủ sống. Mẹ em xin các Sơ cho em vào ở với các Sơ để được tiếp tục học tập. Em rất lo lắng cho gia đình. Hy vọng ở nhà Nội Trú, em sẽ có cơ hội học tốt hơn, hầu mai này có thể giúp thêm cho gia đình. (Nhà Nội Trú Đăk Wơk)

Both comments and trackbacks are currently closed.