TỈ LỆ CÁC EM NGƯỜI DÂN TỘC ĐI HỌC CÁC CẤP

Ngay từ thuở ban đầu KMF đã muốn hướng đến việc hỗ trợ các em học sinh người Dân Tộc Thiểu Số để các cháu có cơ hội đến trường, mở mang trí tuệ, hầu mai này có thể giúp đỡ cho gia đình mình, cho buôn làng, cho xã hội nhiều hơn.  Tuy vậy, đây không phải là một chuyện dễ dàng gì trong việc “cung cấp cần câu” cho các cháu.  Cho đến nay, tại các buôn làng người Dân Tộc, việc giáo dục vẫn chưa được coi trọng.  Vì thế, sự khác biệt về việc học tập của các trẻ người Kinh và người Dân Tộc Thiểu số rất lớn.

Theo kết quả nghiên cứu của Tổ Chức Cứu Trợ Trẻ em của nước Anh (Save the Children) cho thấy: ví dụ như trong 10 em người Kinh thì hầu như em nào cũng được đến trường học lớp 1 (94%).  Nhưng con số của các em người Dân Tộc lại thấp hơn nhiều.  Cụ thể là:

  • 10 em người Dân Tộc thì chỉ có 8 em được đi học lớp 1 (80%). Nếu đây là các em NỮ thì chỉ khoảng 6 em được đi học (60%).  Lên đến lớp 6/cấp II thì chỉ còn lại 5 em (45%).  Và đến cấp III thì chỉ còn 3 em (29%).
  • Nếu đây là các em NỮ người Dân Tộc H’Mông thì con số còn thấp hơn nữa. Trong 10 em nhỏ, chỉ có 5 em vào lớp 1/Cấp 1, 3 em vào lớp 6/cấp 2 và không có em nào vào lớp 9/cấp III.

Tức là càng học lên cao, tỉ lệ con số các em học sinh NỮ lại càng thấp.

Nguyên nhân nào đưa dẫn đến tình trạng này thì xin mời quý vị xem bài viết kế tiếp.