Bài 18: LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ, nước Ba Lan

Chúa Giêsu đã chọn một nữ tu khiêm tốn người Ba Lan là Sơ Maria Faustina Kowalska để mang thông điệp của Ngài về Lòng Thương Xót đến với thế giới.  Nhiều lần, Chúa Giêsu đã hiện ra với Sơ Faustina không phải như hình Lòng Chúa Thương Xót mà ta thường thấy với 2 tia sáng lớn (mầu đỏ và mầu nhạt), nhưng là hình Bánh Thánh với 2 tia sáng đó.