Bài 19: SỨC MẠNH TỪ BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Để giữ gìn sự trong trắng của mình khi bị 1 thanh niên tấn công, cô Alexandrina đã nhẩy ra khỏi cửa sổ tầng 2 của nhà mình.  Rơi từ độ cao gần 4 mét xuống đất, cô bị chấn thương nghiêm trọng dẫn đến tê liệt.  Trong 32 năm kế tiếp đến khi qua đời, cô phải nằm liệt giường.  Và trong 13 năm cuối đời, cô không ăn gì nữa, mà chỉ sống nhờ Rước Lễ hằng ngày.