Bài 20: BÁNH THÁNH LÀ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Năm 2008, tại Ba Lan, một Bánh Thánh đã được truyền phép bị rơi xuống đất trong khi Rước lễ, nên theo quy định của giáo hội, Bánh Thánh này sẽ được đặt vào nước để tan rã, nhằm đảm bảo rằng Chúa Giê su không còn hiện diện trong Bánh Thánh nữa.

Tuy nhiên, 1 tuần sau, Sơ phụ trách Phòng Thánh rất kinh ngạc khi phát hiện ra Bánh Thánh này đã không tan ra, mà còn có 1 điểm đỏ sáng xuất hiện nổi gồ lên, như 1 vết máu.  Khi được báo cáo và được điều tra khoa học, kết quả cho thấy đây Bánh Thánh này chứa mô cơ tim của con người, và người này vẫn còn sống.