ĐÓNG GÓP

HỘI ÁI HỮU VÀ TRUYỀN GIÁO KONTUM

LƯU Ý: Tất cả các đóng góp của quý vị đều được khấu trừ thuế tại Mỹ (KMF HOA KỲ) và Pháp (KMF France)

Quí vị có thể đóng góp vào các chương trình KMF bằng các cách sau đây:

1. ĐÓNG GÓP QUA TRỰC TUYẾN

Xin nhấn vào đây:

2. ĐÓNG GÓP QUA BƯU ĐIỆN

Check hoặc Money Order xin viết cho: “KMF” và gởi về:

Rev. Tam N. Nguyen

2732 S. 80th E. Ave

Tulsa, OK 74129

Lưu ý: Nếu quý vị cần có thêm phong bì sẵn địa chỉ của KMF (+ tem), in báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ gởi các phong bì này đến quý vị.

3. ĐÓNG GÓP QUA TÀI KHOẢN (DIRECT WIRING)

Routing Number: 026009593.

Account Number: 3250 4853 3887

Bank: Bank of America

Address: 150 S. California Ave., West Covina, CA 91790 USA.     

Tel. 1-626-453-8400

HOẶC Chuyển ngân trực tiếp (wiring) như sau:

In USD: BOA #: 325135651083

In foreign currency: BOFAUS6S 026009593 3250 4853 3887

4. ĐÓNG GÓP TẠI VIỆT NAM

Quý vị có thể đóng góp cho các anh đại diện từng nhóm, rồi chuyển về cho anh đại diện CVK ở Sàigòn, hoặc chuyển về cho anh đại diện KMF tại Việt nam: 

Anh Nguyễn Anh Võ

12B  B1 Chung cư Orient,

331 Bến Vân Đồn.

Quận 4.  TP HCM

Cell: 0917 377 160.

Email: vonguyen67@gmail.com

5. ĐÓNG GÓP TẠI PHÁP HOẶC CÁC NƯỚC THUỘC EUROZONE

Quý vị có thể đóng góp bằng tiền euro trực tiếp vào chương mục của KMF France như sau:

Banque: 3002;  Indicatif: 08944;  Numéro de compte: 0000070016Z;  

Clé RIB: 57; Domiciliation : CL Montigny BTX Manet.

Pour des virements internationaux: IBAN: FR49 3000 2089   

4400 0007 0016Z57; Code BIC : CRLYFRPP

Hoặc gởi ngân phiếu đề tên “KMF France” về địa chỉ:

LES AMIS DE KONTUM

91 RUE CHATEAUBRIAND,

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, FRANCE

Đại diện cho các anh chị em nghèo túng và bệnh tật của giáo phận Kontum, xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của các bạn và qúy ân nhân. Xin Chúa thưởng công bội hậu cho mọi cử chỉ bác ái và việc lành phúc đức của chúng ta.