LIÊN LẠC

BAN ĐIỀU HÀNH

 

 

KMF

2732 S. 80TH E. Ave.

Tulsa, OK 74129

Tel: (918) 804-8331

Email: giupkontum@gmail.com

Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với những đại diện của KMF sau đây:

 

Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Giám Đốc KMF – ROMA – ITALIA

Email: hoangminhthanggiuseppe@gmail.com

Rev. Nguyễn Ngọc Tâm, Chủ tịch – HOA KỲ

2732 S. 80TH E. Ave.

Tulsa, OK 74129

Tel: (918) 804-8331

E-mail: tamnguyen1206@gmail.com

Nguyen Van Thai, Chủ tịch – PHÁP

91, rue de Chateaubriand

78180 Montigny-le-Bretonneux – FRANCE

Tél:(+33) 6 04 08 86 24

Email: nvthaihuong@gmail.com

Đào Văn Đức, Thủ quỹ – HOA KỲ

1229 W. Ituni St.

West Covina, CA 91790

Tel: (626) 322-8887

Email: daovanduccvk70@gmail.com

Lily Hoàng, Thư ký  – HOA KỲ

Email: giupkontum@gmail.com

Rev. Gioan Baotixita Phạm Q. Hùng, Cố vấn – HOA KỲ

6900 E. 45th St. N. Apt E2

Bel Aire, KS 67226

Tel: (620) 326-2522

Email: revpham63@gmail.com

Rev. Phaolô Bùi Đình Thân, Cố vấn – CANADA

St. Bernadette Church

6543-132 St.,

Surrey BC, V3W 4L4

CANADA

Tel. 1 604 596-0566

Email: paulthan66@yahoo.ca

Rev. Phêrô Hà Thanh Hải, Cố vấn – AUSTRALIA

St Therese’s Presbytery

15 Garrong Road

Lakemba, NSW 2195

Australia

Tel: +61 438 606 303

Email: haiha.guru@gmail.com

Rev. Gioan Nguyễn Văn Đích, Cố vấn – SINGAPORE

Parish of St Vincent de Paul

301 Yio Chu Kang Road

Singapore 8059110

Tel. +65 – 6482 0959

E-mail: gioannam@yahoo.com

Nguyễn Văn Tố, Trưởng Ban Kế hoạch – SWITZERLAND

26, Avenue de la Foret

1202 Geneva

Switzerland

Tel.+41 79 1033398

Email: vantonguyen@yahoo.com