TỔNG QUÁT CÁC CHƯƠNG TRÌNH

KMF có 3 chương trình chính là:

1.  TRỢ GIÚP CÁC NHÀ NỘI TRÚ

Tính đến cuối năm 2021, KMF đang hỗ trợ cho 26 nhà NỘI TRÚ, dưới sự điều hành của quý cha: Cha Tiên CVK 65, Cha Quốc CVK 95, cha Hoàng CVK 99, Cha Tuyến, CVK 99, Cha Việt CVK 99 và cha Dương; và quý Sơ các Dòng: Dòng Ảnh Phép Lạ, Dòng Đức Bà, Dòng Thánh Phaolo, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Dòng Chúa Quan Phòng, Dòng Nữ Vương Hòa Bình.

 

2. TRỢ GIÚP CÁC EM MỒ CÔI

 

 

Tính đến cuối năm 2021, KMF đang hỗ trợ cho 5 CÔ NHI VIỆN, dưới sự điều hành của quý Sơ dòng Ảnh Phép Lạ và cô Diễm Ly.

3. CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Với đội ngũ Y Tế gồm 1 bác sĩ, 1 y sĩ và 3 y tá, KMF đang phụ trách các công việc như:

  • Trạm Xá Cao Thượng
  • Khám bệnh, phát thuốc cho các làng thuộc huyện: Chư Pah, Dak Tô, Sa Thầy, Tumorong, Dak Glei, Ngọc Hồi.
  • Các thùng thuốc cho các buôn làng xa (trung bình $100/1 nơi)