52.-Y-JƯIH

Bà Y Jưih, 65 tuổi (1957) * Bà góa chồng, sống một mình, không nơi nương tựa. Bà mới phát hiện ra bệnh phong trong cơ thể nên đang trong thời gian điều trị. Bệnh phong chưa phát ra ngoài, nhưng cũng hành hạ khiến cho bà rất đau đớn và khó chịu.

Both comments and trackbacks are currently closed.