PC – 45.-A-Lũy

A Lũy, 32 tuổi (1990) * Anh A Lũy đã lập gia đình và có 1 người con. Nhà rất túng thiếu. Rất may là anh phát hiện bệnh phong của mình sớm và được điều trị, nên hiện giờ anh có thể tạm sinh hoạt bình thường để đi làm nuôi gia đình. Có được Gạo do Hội hỗ trợ nên anh cũng đỡ lo lắng phần nào.

Both comments and trackbacks are currently closed.