ĐỂ… “CÙI NUÔI CÙI”!

Trại phong hay làng phong Đăk Kia là một trong những làng lớn nhất có các bệnh nhân Phong cùi tại Kontum.  Nói về lịch sử của Trại Phong này thì nhiều người phải nhắc đến công sức của các Sơ người Pháp xây dựng vào năm 1920, mà lúc ấy trại chỉ là những cái chòi nhỏ để các bệnh nhân mắc bệnh phong cùi ở các địa bàn lân cận, quy tụ lại để dễ chăm sóc và điều trị.  Sau đó, Mỹ đã tiếp tục xây dựng cơ sở này khang trang và rộng lớn hơn để điều trị cho các bệnh nhân phong cả khu vực Tây Nguyên.

Cũng tại trại phong này, nhiều thế hệ được sinh ra và lớn khôn.  Một số người đã khỏi bệnh, tuy còn các di chứng trên cơ thể vì bị vi khuẩn này ăn tay, ăn chân, biến chứng hư cả mắt, cả mũi… Và phải thẳng thắn nhìn nhận rằng: Kontum vẫn luôn còn những trường hợp MỚI của người bị nhiễm bệnh khi sống chung với nhau, mà người ta vẫn gọi là để: “Cùi trẻ nuôi cùi già” hay là “cùi nuôi cùi”.  Vì vậy đã cả trăm nay qua, Việt Nam vẫn luôn còn bệnh nhân Phong cùi đấy thôi.

Giờ đây, mời quý vị cùng gặp gỡ một số các bệnh nhân tại trại Phong Đăk Kia này mà KMF đã hỗ trợ thực phẩm cho họ từ nhiều năm qua, nhờ sự phục vụ của các Sơ dòng Ảnh Phép Lạ, để cho các bệnh nhân này đỡ được phần nào gánh nặng của “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống.