PC – 34.-A-BICH

Ông A Bich, 60 tuổi (1962) * Ông sống độc thân, nhà nghèo, không có đất đai, nên phải vào sống ở khu nhà tập thể. Các ngón tay của ông đang bị co rút lại, nên sinh hoạt rất khó khăn.

Both comments and trackbacks are currently closed.