PC – 35.-A-The

Ông A The, 60 tuổi (1962) * Cả 2 vợ chồng ông đều bị phong cùi. 2 ông bà có 7 người con. Các ngón tay ông đều bị co rút lại, và bị bệnh phong hành hạ rất đau đớn.

Both comments and trackbacks are currently closed.