PC – 38.-Y-HMYIH

Bà Y Hmyih, 77 tuổi (1945) * Bà có 6 người con, nhưng người con nào cũng túng thiếu, khó khăn. Bà hiện đang với người con trai, nhưng cần sự trợ giúp của quý ân nhân để sống còn.

Both comments and trackbacks are currently closed.