PC – 37.-Y-DIA

Bà Y Dia, 83 tuổi (1939) * Bà có 4 người con. Gia đình rất nghèo vì không có nương rẫy để cánh sinh, phải đi làm thuê, làm mướn cho các chủ. Bệnh Phong của bà đang phát triển, nên cần được tiếp tục điều trị đúng cách

Both comments and trackbacks are currently closed.