PC – 39.-Y-Kâk

Bà Y Kâk, 85 tuổi (1937) * Bà có đến 7 người con, nên rất vất vả nuôi các con, cộng thêm sự bệnh tật của bà, nên cuộc sống thật khốn khổ! Hiện bà đang ở trong Trại Phong.

Both comments and trackbacks are currently closed.