PC – 40.-A-NAP

Anh A Nap, 50 tuổi (1972) * Anh có 3 người con. Bàn tay đã bị cụt rụt nên không còn thể hoạt động để kiếm sống. Hiện nay anh vẫn cố gắng làm mướn bán công.

Both comments and trackbacks are currently closed.