PC – 42.-A-Phon

A Phon, 38 tuổi (1984) * Anh có 2 đứa con nhỏ. Góa vợ khi cháu thứ 2 mới được 2 tháng tuổi. Anh lại là bệnh nhân phong, đang thời gian điều trị vì chưa khỏi bệnh. Hằng ngày sống nhờ cậy vào quý ân nhân và bà con dân làng.

Both comments and trackbacks are currently closed.