PC – 43.-Y-NGUYÊN

Y NGUYÊN, 44 tuổi (1978) * Chị có 4 người con, mắc bệnh Phong và đang được điều trị, nên không lao động kiếm sống được. Gia đình không có đất đai, nên sống nhờ nhà nước và họ hàng giúp đỡ.

Both comments and trackbacks are currently closed.