VS 5 – 13.Y-ĐỊNH

Y Định (2013). Lớp 4. Đăk Pxi, Đăk Hà, Kontum. * Em là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh chị em. Mẹ em mất sớm, một mình bố bệnh tật, không thể chăm sóc và cho các con đi học được. Ông bà nội cũng đã giầ yếu, không thể đỡ đần nuôi các cháu. Các Sơ đã nhận nuôi cháu được 7 năm qua. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.