VS 5 – 15.A-BINH

A Bình (2013). Lớp 3. Hà Mong, Sa Thầy, Kontum. * Cháu là con út trong gia đình có 4 chị em. Các cháu mồ côi cha. Mẹ bị bệnh tim, không thể làm việc nặng và cũng không thể kiếm tiền. Ông bà đều đã già yếu nên không lo cho các cháu được. Các Sơ nhận nuôi cháu được 8 năm rồi. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.