OPTT-MADALENA (20)

LÊ THỊ LÝ (1956), 67 tuổi *** Bà bị tim, phổi và tiểu đường, chỉ ở nhà trông coi cháu trai nhỏ bị bố mẹ bỏ. Bà không làm được gì do sức yếu. Hai bà cháu chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của chồng bà. Ông dù đã lớn tuổi nhưng vẫn đi trực gác cổng cho 1 công ty tại khu công nghiệp nên thường vắng nhà.

Both comments and trackbacks are currently closed.