KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐẠI GIA VÀ NGƯỜI NGHÈO Ở VIỆT NAM…

Việt nam có rất nhiều Đại Gia và … Đại Đại Gia, mà mỗi bữa ăn chơi, tiệc tùng của họ có thể tốn kém cả mấy trăm đô cho 1 người.  Nhưng bên cạnh 1 vị Đại Gia, luôn có cả ngàn người nghèo sống ngay gần bên mà chẳng mấy ai lưu tâm, để ý.  Số người nghèo này luôn phải đối diện với cảnh “bữa no, bữa đói”, có bệnh tật cũng không dám đi nhà thương, bác sĩ vì không có tiền để chi trả.  Các cháu nhỏ lớn lên không có cơ hội được đến trường, hoặc không thể xong bậc Trung học vì phải sớm lo kiếm việc để làm thuê mướn.  Cuộc sống cứ lận đận từ lúc còn trẻ đến lúc tuổi già.

Thấy mà xót xa!

Mời quý vị cùng gặp gỡ một số người nghèo mà chúng ta đang hỗ trợ phần nào thực phẩm hằng tháng cho họ tại Kontum.