OPTT-MADALENA (14)

NGUYỄN THỊ ĐỊNH (1935), 88 tuổi *** Bà bị đau bệnh tuổi già, sống cùng nhà con trai. Vì khác đạo và không muốn mẹ đi nhà thờ nên anh và gia đình không quan tâm chăm sóc bà. Bà sống cô đơn, buồn tủi. Mỗi Chúa Nhật bà đi bộ 4, 5 cây số để đến nhà thờ.

Both comments and trackbacks are currently closed.