OPTT-MADALENA (15)

HỒ VĂN NAM (1942), 81 tuổi *** Ông bị mù từ năm 10 tuổi. Hai ông bà đau bệnh già yếu, nhà cửa đơn sơ, không có ruộng rẫy hay đất vườn, chỉ nuôi mấy con gà và giữ cháu nhỏ cho con đi làm. Có con trai con dâu sống gần nhà nhưng đi làm thợ hồ, làm thuê nên cũng khó khăn không giúp gì được cho ba mẹ.

Both comments and trackbacks are currently closed.