07 Đăk Wok – 10.-Y-KEOH

Y Keoh, lớp 2, 7 tuổi. * Gia đình em thuộc diện hộ nghèo của làng. Cơm ăn áo mặc hằng ngày cũng không đủ. Em rất gầy yếu, xanh xao, thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Các Sơ nhận em vào ở với cộng đoàn. Từ đó, đã thấy em vui vẻ và khỏe mạnh hơn nhiều. (Nhà Nội Trú Đăk Wơk)

Both comments and trackbacks are currently closed.