08 ĐĂK KIA – 12.-Y-Chúc

Y Chúc (2009) Lớp 8. Xã Đak Pơ Xi, Huyện Đak tô, Đak Hà. * Em là con thứ 2 trong gia đình có 6 anh chị em. Bố mẹ làm nghề nông, nhưng bố vì bệnh ung thư gan, nên đau ốm liên miên, không làm việc thường xuyên được. Gia đình lúc nào cũng thiếu gạo ăn và không đủ tiền cho con cái đến trường học hành. (Nhà Nội Trú Đăk Kia)

Both comments and trackbacks are currently closed.