VS 5 – 20.-MYLA

Y My La (2012). Lớp 5. Đăk Tơ Wer, Chư Păh, Gia Lai. * Em là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Cháu bị suy dinh dưỡng nặng. Gia đình nghèo, bố mẹ đi làm xa để kiếm tiền, nên các con ở với bà. Bà đã già yếu, ốm đau liên miên, nên các cháu lại phải thay nhau nghỉ học để chăm sóc cho bà. Các Sơ nhận nuôi cháu từ khi cháu được 7 tuổi. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.